ทอดผ้าป่าสามัคคี 30 ปี โรงพยาบาล หนองหงส์ เพื่อสมทบทุนสร้างตึกสงฆ์ จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี 30 ปี โรงพยาบาล หนองหงส์ เพื่อสมทบทุนสร้างตึกสงฆ์ จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันที่ 2 พฤษภาคม  2561 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น.  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ นายณัฐพล ยืนยิ่ง นายอำเภอหนองหงส์เป็นประธาน แถลงข่าว พร้อมด้วยนายศาสตรา  เข็มบุบผา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์  และ  คณะสงฆ์ พระครูรัตนสราภิบาล เจ้าอาวาสวัดหนองหงษ์  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองหงส์  พระครูประสิทธิ์นวกร เจ้าอาวาสวัดประสิทธาราม  รองเจ้าคณะอำเภอหนองหงส์พระครูปัญญานุกูลกิจมหาปัญโญ เจ้าอาวาสวัดหนองตะคร้อ เจ้าคณะตำบลเมืองฝ้าย พระครูวิมลญาณวิสิฐเจ้าอาวาสวัดป่าสระขวัญ  เลขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองหงส์   นายสมชาย    วงศ์จอม ประธานคณะกรรมการ ก.ธ.จ.บุรีรัมย์ นายอมรศักดิ์  ตั้งบริพัตรสกุล นายกเทศมนตรีตำบลหนองหงส์ นางธัญวรัตน์  รัตน์จริยาหัวหน้าพยาบาล  โรงพยาบาลหนองหงส์ ข้าราชการพ่อค้าประชาชนในอำเภอหนองหงส์ ก่อนการแถลงข่าวชมชุดการแสดงชุด “อีสานใต้พาเพลิน

Advertisements
Loading...

เชิญมาสร้างสะพานบุญ ต่อด้วย การแถลงข่าวผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างตึกสงฆ์โรงพยาบาลหนองหงส์ #โรงพยาบาลหนองหงส์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี 30 ปี โรงพยาบาล หนองหงส์ เพื่อสมทบทุนสร้างตึกสงฆ์ จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ห้องพิเศษ  10ห้อง ห้องละ250,000 บาท ห้องพิเศษสามัญ 16 เตียง  100,000 บาทต่อเตียง ห้องปฏิบัติศาสนกิจ หนึ่งห้อง  300,000บาทในวันศุกร์ที่ 30 พ.ย.61 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลหนองหงส์ บุรีรัมย์ โดยผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาล หรือโอนเงินเข้าบัญชี สะพานบุญสร้างตึกสงฆ์ โรงพยาบาลหนองหงส์ ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปลายมาศ เลขที่บัญชี 309-0-53491-6 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลหนองหงส์ 044-669126และนายศาสตรา  เข็มบุบผา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหงส์ เบอร์โทร 0927681669 เนื่องด้วย โรงพยาบาลหนองหงส์ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เปิดดำเนินการครบรอบ 30 ปี ในปี พ.ศ. 2561  ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอหนองหงส์และอำเภอใกล้เคียง ซึ่งผู้รับบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี  ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย  330 ราย/วัน  ผู้ป่วยในเฉลี่ย 45 ราย/วัน  ทำให้สถานที่และจำนวนเตียงที่รองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ ผู้ป่วยต้องนอนแออัดปะปนกันทั้งพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส

เนื่องจากไม่มีตึกสำหรับ พระสงฆ์อาพาธโดยเฉพาะทำให้ไม่สะดวกในการรับบริการและไม่เหมาะสม ดังนั้นคณะสงฆ์และคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลหนองหงส์  ได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงมีมติให้จัดทำโครงการผ้าป่าสร้างตึกสงฆ์โรงพยาบาลหนองหงส์ขึ้น งบประมาณในการก่อสร้าง 9 ล้านบาท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพระสงฆ์และประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ใกล้บ้าน  ใกล้ใจ  มีประสิทธิภาพ และพึงพอใจในการให้บริการโดยมีผู้ใจบุญร่วมสมทบมาแล้วดังนี้ คุณจำรูญ  บาริศรี ร้านจำรูญ อ.หนองหงส์ 250000บาท เถ้าแก่ วิทยา มาศวิริยะกุล ร้านวิทยาลำปลายมาศ 250000บาท  คุณสมเพียร พันไธสง และครอบครัว 250000บาท พระครูปริยัติวโรทัย เจ้าอาวาทวัดพระธาตุมงคลวนารามและคุณทองใบ วงค์จอมผู้จัดการตีเส้นจราจรบุรีรัมย์  250,000

วิวัฒน์  ปึงเจริญกุล ร้าน นอ อำเภอหนองหงส์ 250000บาท คุณแม่ปุ่น ประสาระเอ 100,000บาท และยังมีอีกหลายท่านที่ยังกล่าวไม่หมด

 

ภาพข่าว //สหพล ทีมข่าวภมิภาค

เรียบเรียง สมศักดิ์ ตระกูลสุข บรรณาธิการสุรินทร์นิวส์ 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements