เศรษฐกิจพอเพียง เยาวชนอาเซียน12ประเทศเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ โรงพยาบาลพนมดงรักพนมดงรัก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 • 323
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  323
  Shares

วันนี้(20ม.ค.2562)เวลา14.45น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา ได้มีคณะเยาวชนอาเซียนจาก12ประเทศได้เดินทางมาศึกษาดูงานตามโครงการ เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่3 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

Advertisements
Loading...

ประกอบด้วยเยาวชนจาก ประเทศ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต รวมทั้งหมด70คน

โดยมีนายแพทย์เก่ง สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นผู้กล่าวต้อนรับและนายกฤษฎา เจริญสุข หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปเป็นผู้บรรยายสรุปกรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานภายใต้อัตลักษณ์”โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล”(More than Hospitol)

พร้อมแนะนำสถานที่ในส่วนต่างๆภายในพื้นที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาและชี้แจงฐานการเรียนรู้ทั้ง3ฐานที่คณะเยาวชนอาเซียนจาก12ประเทศจะต้องเข้าไปศึกษาซึ่งประกอบด้วย 1 ฐานการแพทย์ผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 ฐานเส้นทางเดินศึกษาสมุนไพรป่าหนองแต้ 3 ฐานโรงงานขาเทียมพระราชทาน

สำหรับโครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่3 ซึ่งมีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

สำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

และเผยแพร่พระเกียรติคุณสู่นานาประเทศ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี2562ต่อไป

ภาพ/ข่าว ชัยยาพาละพล ทีมข่าวสุรินทร์นิวส์

 •  
  323
  Shares
 • 323
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements