ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬานักเรียนชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.สุรินทร์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 • 210
 •  
 •  
 •  
 •  
  210
  Shares

วันนี้(6 ก.พ.62)ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ รายงานว่า นางสงวน มุกดาอนันต์ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา ให้กับเด็กที่ยากจน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมอบผ่าน นายธนินท์ทัศน์ ภูแก้ว ประธานชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์  ซึ่งมีผู้สื่อข่าวในเกือบทุกอำเภอของจังหวัดสุรินทร์ ผลิตข่าวส่งให้ สำนักข่าวส่วนกลาง และช่องโทรทัศน์ อาทิเช่น ช่อง 8 ช่องอัมรินทร์ทีวี ช่องเวริ๊คพอยท์ NEW18 หนังสือพิมพ์แนวหน้า ไทยโพสต์ สำนักข่าวINN สำนักข่าวTNEWS และ www.surinnews.com   โซเซียลมีเดียเฟสบุ๊ค แฟนเพจ : สุรินทร์นิวส์,สุรินทร์วันนี้,แฟนข่าวสุรินทร์นิวส์,สนมนิวส์,ศีขรภูมิทันข่าว,พนมดงรักทันข่าว,จอมพระทันข่าว,ปราสาททันข่าว,ชุมพลบุรีทันข่าว,สังขะทันข่าวฯลฯ สำหรับใช้มอบในกิจกรรม 5 มีนาคม “วันนักข่าว”หรือ “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ภูตะวัน บ้านไทยเจริญ ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ชายแดนไทย-กัมพูชา จะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆจำนวน 20 ทุน จากนั้นนำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์เดินป่า มอบให้ ทีมจิตอาสาชุดปฎิบัติการวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร(ซึ่งเขาเหล่านี้ทำงานพิทักษ์ป่าด้วยใจรัก โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน)

นางสงวน มุกดาอนันต์  ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้รับหนังสือที่ สสคท.125/2562 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562  จากนางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง  เลขาธิการสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์ พร้อมสำเนา ประกาศแต่งตั้ง  นางสงวน มุกดาอนันต์  ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์ นางรัตนา จิตสำราญ รองประธานฯ นางนพวรรณ อำพันทอง เลขานุการฯ นางพิศพริ้ง พงษ์เคราะห์ศิริ เหรัญญิก นางชนมณี จารุธนิตกุล ปฏิคม และนางกิมเหรียญ เสียงจินดารัตน์ นางจวบจิต วงษ์ฉลาด นางทองดา พรหมบุตร นางนรินรัตน์ ดิษศิระพงศ์ กรรมการ

ประวัติ นางสงวน มุกดาอนันต์  ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์  เคยได้รับรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2542 เกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2489 ที่บ้านบุญณเยิง ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เป็นบุตรของ คุณพ่อกลน คุณแม่เอิบ ทางดี  จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ชีวิตครอบครัว สมรสกับ นายวิศาล มุกดาอนันต์ อดีตผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ มีบุตร ธิดา 4 คน ประกอบด้วย 1.ดร.รัตติมา  มุกดาอนันต์ รับราชการ อยู่ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.นางรุ่งนรี มุกดาอนันต์ เจ้าของกิจการ ร้านอาร์ทดีไซน์  3.นายวรัท มุกดาอนันต์ (หมู) เจ้าของกิจการ ร้านรวมวิทยา และ 4.นางรุ่งนภา ทองกู้เกียรติกูล เจ้าของกิจการ บริษัท เบียร์สมบูรณ์สุข จำกัด

ประวัติการทำงาน  อดีตผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์  อดีตสมาชิกสภาจังหวัดสุรินทร์(สจ.) กรรมการสมาคมครูผู้ปกครองโรงเรียนสิรินธร และกรรมการเหล่ากาชาดสุรินทร์

นางสงวน มุกดาอนันต์ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์   กล่าวว่า  ตนในฐานะประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์   ขอสนับสนุน ยกย่องและเชิดชู ความเป็นแม่ที่ดี  แม่ผู้เสียสละ เป็นแบบอย่างของสังคม บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม ต้องเป็นผู้นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทย ที่สำคัญต้องมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 •  
  210
  Shares
 • 210
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2562)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน

,