วินัยการออมและการบริหารจัดการที่ดี นำไปสู่การจัดสวัสดิการดูแลช่วยเหลือครอบครัวในชุมชน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 • 311
 •  
 •  
 •  
 •  
  311
  Shares

วันนี้(11 ก.พ.62)ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์ รายงานว่า ชุมชนบ้านคาบเหนือ  ตำบลเทนมีย์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการจัดสวัสดิการดูแลคนในชุมชนตั้งแต่แรกเกิดถึงผู้สูงอายุ  โดยใช้เงินออมทรัพย์จากกลุ่มต่างๆในชุมชน  เช่น  กลุ่มออมทรัพย์ครอบครัว  กลุ่มออมทรัพย์เด็กเยาวชน  กลุ่มสหกรณ์ร้านค้า  กลุ่มกองทุนเงินล้าน  และกลุ่มอื่นๆอีกหลายกลุ่ม  มาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลกำไร  โดยเน้นการบริหารแบบโปร่งใส  ตรวจสอบได้  ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง                 

Advertisements
Loading...

          รูปแบบการทำงานของกลุ่มออมทรัพย์บ้านคาบเหนือ  มีระบบในการบริหารจัดการในระบบโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในแต่ละกลุ่ม ให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง แล้วนำผลกำไรที่ได้จากทุกกลุ่มมาเป็นเงินกองกลางของขุมชน เพื่อนำไปใช้จัดสวัสดิการดูแลช่วยเหลือคนในชุมชนทุกช่วงวัย  ดูแลทุกข์สุขของทุกคน เป็นชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได้ จัดการตนเองได้  นายปรกายเพ็ชร  มากสมจิตต์  ผู้ใหญ่บ้านคาบเหนือ กล่าวว่าในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ชุมชนมีการจัดงานปันผล คืนกำไรของทุกกลุ่มให้แก่สมาชิก  และถือเป็นวันสำคัญของชุมชนในการจัดงานรวมหลายๆงานทั้งปันผลออมทรัพย์  วันปีใหม่  วันเด็กและวันแห่งความรัก  มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  การแสดงความสามารถของเด็ก  การจับฉลากแลกของขวัญ และเลี้ยงอาหารกันทั้งวัน บางปีมีมหรสพสมโภชน์ด้วย  ชุมชนมีการจัดงานนี้ต่อเนื่องมาทุกปี                    

              นางนภารัตน์  อรุณถาวรธรรม  ประธานกลุ่มออมทรัพย์บ้านคาบเหนือ  กล่าวว่าชุมชนบ้านคาบเหนือได้เริ่มก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์มาได้ 29 ปีแล้ว โดยการแนะนำดูแลจากสมาคมมิตรชนบท  ทำให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และพัฒนารูปแบบมาอย่างต่อเนี้อง  ทำให้กลุ่มเติบโต มีสมาชิก482คน มีเงินหมุนเวียนถึง 2500000 บาท  สามารถเป็นที่พึ่งของขุมชนได้  นางสาวพันนิดา วังเวงจิตร   เหรัญญิกของกลุ่มออมทรัพย์บ้านคาบเหนือ ได้กล่าวว่า รูปแบบการบริหารจัดการของกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน คือมีการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้คนในชุมชนมีเงินออม ในวันที่ 6 ของทุกเดือนเป็นวันออมทรัพย์ของชุมชน สมาชิกทุกคนจะนำเงินมาฝากออมทรัพย์ ส่วนคนที่กู้ก็จะทำเรื่องกู้ในวันนี้  คนที่ครบกำหนดจ่าย  ก็นำมาจ่ายในวันนั้นเหมือนกัน  เมื่อคณะกรรมการทำงานกันอย่างโปร่งใส  ทุกคนสามารถตรวจสอบได้  ทำให้กลุ่มออมทรัพย์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีการพูดคุย ชี้แจง ปรึกษาหารือกันอย่างสม่ำเสมอ  ทำให้ทุกคนมีความเข้าใจ คนทำงานก็มีความสุข สมาชิกก็มีความไว้วางใจกัน ทำให้กลุ่มออมทรัพย์มีความเข้มแข็ง สามารถดูแลช่วยเหลือคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง  นอกจากนี้ก็ยังมีการนำเงินกลุ่มไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือในกรณีต่างๆด้วย

           ภาพ/ข่าว นางสาวอุไร  โสรเนตร ทีมข่าวสุรินทร์นิวส์ รายงาน

 •  
  311
  Shares
 • 311
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2562)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน