นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจงาน ด้าน IT ณ จุดบริการผู้ป่วยนอก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่จุดรับบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 1-2 อาคาร 100 ปี สธ. นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยเกี่ยวกับระบบคิวออนไลน์ ของโรงพยาบาลสุรินทร์

Advertisements
Loading...

พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในจุดให้บริการ ซึ่งเป็นจุดบริการสำคัญที่มีผู้มารับบริการจำนวนมาก โดยมีนพ.วรเวทย์ โรจน์จรัสไพศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ร่วมเดินสำรวจและรับฟังข้อคิดเห็น

 ทั้งนี้โรงพยาบาลสุรินทร์มีการพัฒนาการจัดลำดับคิวผู้มารับบริการ หรือระบบคิวอัตโนมัติ เพื่อใช้สำหรับจัดคิวในการให้บริการแก่ป่วย โดยจัดเรียงตามลำดับก่อนหลัง และช่วยจัดการให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังเพิ่มความทันสมัย ลดปัญหาความสับสน การลัดคิว รวมถึงการบริหารคนในองค์กรของให้ได้ประสิทธิภาพ ตรงใจผู้รับบริการ

ภาพ/ข่าว ทีมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสุรินทร์ รายงาน.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements