Open House เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ(ชมคลิป)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 • 287
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  287
  Shares

วันที่ 19  มี.ค. 62 บรรยากาศ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนอนุบาลจอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม และนำทักษะทางวิชาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง

Advertisements
Loading...

เป็นการยกระดับคุณภาพระบบการพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการและทักษะชีวิตให้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งคุณครูได้ร่วมทำกิจกรรมบนเวที อาทิ การแสดงศิลปะวัฒนะธรรมพื้นบ้าน นาฏศิลป์ การร้องเพลง การเล่นดนตรี ศิลปะ เป็นต้น

จัดนิทรรศการมีชีวิตที่แสดงศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน รวมถึงมีการจำหน่ายสินค้าของนักเรียน และมีการนำเอาผลิตผลทางการเกษตรของผู้ปกครอง สู่เพื่อนๆ ในตลาดเขียว  ณ. โรงเรียนอนุบาลจอมพระ อีกด้วย

ภา่พ/ข่าว วรรณา ศาลางาม ผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์

 •  
  287
  Shares
 • 287
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
,