มทบ.25 แถลงข่าวพร้อมจัด เดิน วิ่ง ปั่น เข้าค่าย Walk Run Bike For Life 2019 ระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ สาหรับรถพยาบาลและห้องผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน (มีคลิป)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 • 343
 •  
 •  
 •  
 •  
  343
  Shares

วันนี้(17 เม.ย.62)ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ รายงานว่า เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ สโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลหารบกที่ 25 อ.เมือง จ.สุรินทร์  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานสุรินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลหารบกที่ 25  จัดแถลงข่าวพร้อมจัด เดิน วิ่ง ปั่นเข้าค่าย Walk Run Bike for Life 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 05:30น. โดยกำหนด สถานที่ปล่อยตัวสโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่25  เส้นทางจากสโมสรค่ายวีรวัฒน์โยธิน ไปทางถนนสาย 214 และวนกลับมาเข้าค่ายวีรวัฒน์โยธิน ระยะทางการปั่นจักรยาน 30 กิโลเมตร การเดิน 3.5 กิโลเมตร และการวิ่ง 10.5 กิโลเมตร

Advertisements
Loading...

ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลไม่มีการแข่งขันแต่จัดให้มีรางวัลพิเศษดังนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีอายุน้อยที่สุด ,ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีอายุมากที่สุด,ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีน้าหนักมากที่สุด , ผู้ร่วมกิจกรรมที่เดินทางมาไกลที่สุด, ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสมาชิกในทีมมากที่สุดและรางวัลแฟนซีขวัญใจกรรมการ ซึ่งได้ใช้แนวทาง Safe-Fair-Fun มาใช้ในการวางแผนดาเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนชาวสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงเห็นความสำคัญของสุขภาพ ให้ความสำคัญกับการออกกาลังกายเดินวิ่งปั่นและนอกจากได้ออกกาลังกายแล้ว ทุกคนที่มาร่วมงานยังได้ร่วมทำาบุญเพื่อการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วย สนับสนุนทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สาหรับรถพยาบาลและผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน ตั้งอยู่บนถนนสุรินทร์-ปราสาท ซึ่งเป็นถนนสายหลักของการคมนาคม จึงพบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลต่างๆที่มีการจราจรหนาแน่น คับคั่ง มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหมู่สูง รถพยาบาลและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จึงมีความสำคัญอย่างมาก การจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังมุ่งเน้นให้ประชาชนชาวสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงได้ใช้ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในจังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการ ปั่น Slowlife ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกระแสหลัก

เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์มีเส้นทางที่เหมาะต่อการปั่นจักรยานท่องเที่ยวที่โดดเด่น เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน และเกิดการรับรู้ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนการท่องเที่ยวพักผ่อนสถานที่สาคัญๆของจังหวัดสุรินทร์ที่ดังระดับประเทศเช่นศูนย์คชศึกษาสุรินทร์ซึ่งเป็นหมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ศรีณรงค์ภักดีจางวาง ปราสาทตาเมือน อ่างเก็บน้าห้วยเสนงและปราสาทศีขรภูมิ เป็นต้น ได้ชมบรรยากาศภายในค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ 25 ซึ่งไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาในห้วงเวลาปกติ ครั้งนี้จึงเป็นการดีที่ได้มีโอกาสเปิดพื้นที่ค่ายวีรวัฒน์โยธินมาจัดงานการกุศล เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

น.ส.ธมนวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า กิจกรรม การเดิน วิ่ง ปั่น เข้าค่าย Walk Run Bike For Life 2019 เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยนักท่องเที่ยว ที่มา วิ่ง ปั่น เข้าค่าย กว่า 3,000 คน จะได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มีเส้นทางท่องเที่ยว ที่หลากหลายที่จะให้นักท่องเที่ยว ที่มาร่วมกิจกรรม ไม่ใช่แค่ 3,000 คนเท่านั้น ยังมีผู้ติดตามมาอีกน่าจะไม่น้อยกว่า 6,000 คน ที่จะมาใช้จ่ายในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ นับเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว สปอต์ทัวร์ลิสซึ่ม เป็นการกระตุ้นกลุ่มการท่องเที่ยวกระแสหลัก กลุ่มสปอต์เรฟเวอร์ กลุ่มนักปั่น กลุ่มนักวิ่ง ที่ชื่นชอบในการกีฬา ถือว่าเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์เพิ่มมากขึ้น

นายวิมล เร่งศึก ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ ขึ้นชื่อว่า เป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว หลากหลายชนเผ่าชาติพันธุ์ กวยหรือกูย  ลาว  เขมรพื้นถิ่นสุรินทร์  และคนไทยเชื้อสานจีน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยู่รวมกันอย่างมีความสุข การส่งเสริมการท่องเที่ยว นวัตวิถี โอทอป ศิลปะวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางการเกษตร และการท่องเที่ยวด้านสถาปัตยกรรม ถือว่าจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในเรื่องดังกล่าวนี้ ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดสุรินทร์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตนในฐานะประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พยาบามรณรงค์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ หมู่บ้านช้าง และทุกๆกิจกรรมพยายามสร้างสรรค์ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ได้มาท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ เมืองแห่งวิถีช้าง เมืองเกษตรอินทรีย์ และเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายชนเผ่า

ด้าน พ.อ.สงคราม โชคชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน กล่าวว่า  กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่นเข้าค่าย Walk Run Bike for Life 2019 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และทุกคนที่มาก็จะได้ร่วมทำบุญเพื่อการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วย สนับสนุนทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับใช้รถพยาบาลฉุกเฉิน และห้องผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน เนื่องจากยังคงขาดแคลน ปัจจุบันมีคนไข้ และเจ็บปวดด้วยอุบัติเหตุอยู่เป็นจำนวนมาก ตนจึงอยากเชิญชวนชาวจังหวัดสุรินทร์ และชาวจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมงาน เดิน วิ่งปั่น เข้าค่ายฯกันให้เยอะๆ ในวันอาทิทย์ที่ 21 เมษายน 2562 การสมัครได้ที่ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน  และทางไลน์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มี การ การเดิน 3.5 กิโลเมตร การวิ่ง 10.5 กิโลเมตร ปั่นจักรยาน 30 กิโลเมตร ยอดผู้สมัครขณะนี้ประมาณ 3,000 คน

ภาพ/ข่าว นิติพงษ์ เสาะสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์

 •  
  343
  Shares
 • 343
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2562)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน