เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ จัดโครงการ “เมืองสวย น้ำใส ใส่ใจชุมชน ”(มีคลิป)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วันนี้(24 เม.ย.62 )ที่บริเวณบริเวณ สระปู่จันทร์ ชุมชนศาลปู่จันทร์ หมู่ที่ 3  ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์  บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ทหาร อาสาสมัคร “จิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ และประชาชนในชุมชนเทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์  กว่า 100 คน  เข้าร่วมโครงการ”เมืองสวย  น้ำใส  ใส่ใจชุมชน” ช่วยกันทำความสะอาด นำผักตบชะวาขึ้นจากสระปู่จันทร์ ชุมชนศาลปู่จันทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิศาล เค้ากล้า นายอำเภอลำดวน เป็นประธานพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราชามหาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

ซึ่งโครงการ “เมืองสวย  น้ำใส  ใส่ใจชุมชน  ”   เป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาล  โดยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ดำริให้มีการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ  โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนงานโครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  ภาคประชาน  ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว  เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน 

เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์  ได้ดำเนินการรณรงค์กำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง และ ดำเนินการลอกผักตบชวาและวัชพืชขวางทางน้ำไหล  ณ สระปู่จันทร์   หมู่ที่ 3  ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีความรักสามัคคี มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุง ปรับปรุงแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะให้สะอาด สวยงาม สถานที่ต่างๆ ให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ปราศจากขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  เป็นที่รองรับน้ำในฤดูฝน  ทั้งยังเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนใกล้เคียงได้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว  ทีมข่าวสุรินทร์นิวส์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2562)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน