จ.สุรินทร์ คัดสรรสุดยอด OTOP ติดดาวกว่า 750 ผลิตภัณฑ์ ไปประกวด ระดับประเทศ (มีคลิป)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วันนี้( 16 พ.ค.62 )ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ รายงานว่า ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์ สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดสุรินทร์

เพื่อคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสุรินทร์ ออกไปประกวดคัดสรรในระดับประเทศ เชื่อมโยงตลาดทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล

นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC) เป็นนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) รวมถึงจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป ให้สามารถเป็นแหล่งรายได้และความเข้มแข็งแก่ชุมชน กระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ได้กำหนดดำเนินการรับสมัครคัดสรรฯ ระหว่างวันที่ 7-15 พฤษภาคม ทีผ่านมา ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ เเละดำเนินการคัดสรรฯ ในระดับจังหวัด

ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้ประกอบการในจังหวัดสุรินทร์ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับการคัดสรร จำนวนกว่า 750 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน เสร็จแล้วจะได้รวบรวมผลส่งเข้ารับการคัดสรรในระดับประเทศ

ซึ่งจะเป้าหมายในระดับประเทศ จำนวน 20,000 ผลิตภัณฑ์ โดยจะดำเนินการระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ ตลาดต่อยอด AEC Trade Center อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ต่อไป

ภาพ/ข่าว วรรณา ศาลางาม ผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์ รายงาน.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2562)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน