อ่างเก็บน้ำ ห้วยเสนงแห้งขอด แล้งวิกฤติหนักสุดในรอบ 50 ปี ประปาประกาศ ลดแรงดันน้ำ ชาวสุรินทร์ร้อง ผู้ว่าฯไปไหน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

อ่างเก็บน้ำ ห้วยเสนงแห้งขอด แล้งวิกฤติหนักสุดในรอบ 50 ปี ประปาประกาศ ลดแรงดันน้ำ ผวากันทั้งเมือง จนเกิดคลื่นใต้น้ำ เสียงคนสุรินทร์ ถาม ผู้ว่าฯไปไหน?? อีก 2 เดือนก็จะเกษียณอายุราชการแล้ว

วันนี้(12 ก.ค. 2562) ผู้สื่อข่าวรายงานถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.สุรินทร์ หลังฝนทิ้งช่วงมาร่วมเดือน แม้กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศว่าจะมีพายุดีเปรสชั่นเข้ามาในช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังพบว่าน้ำฝนที่ตกลงมามีปริมาณน้อยอยู่ ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำเครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ชนิดคาราแวน จำนวน 3 ลำ มาทำการบินเพื่อโปรยสารเคมีทำฝนเทียมมากว่าครึ่งเดือนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่เป็นผลเช่นเดียวกัน สถานการณ์ภัยแล้วนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ต้นกล้าข้าวที่ชาวนาหว่านกล้ามาร่วม 2 เดือน เริ่มทยอยแห้งเหี่ยวและยืนต้นตายแล้วในหลายพื้นที่ คาดว่าในอีก 1-2 สัปดาห์นี้ หากฝนยังไม่ตกลงมา คาดว่าต้นกล้าข้าวจะเสียหายทั้งจังหวัด

ล่าสุด วันนี้ 12 ก.ค.62 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ ประกาศมีความจำเป็นต้องลดแรงดันน้ำ กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศมีความจำเป็นต้องลดแรงดันน้ำลงชั่วคราว เนื่องจากประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ง แหล่งน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ มีปริมาณลดลง จึงส่งผลให้ปริมาณน้ำดิบมีไม่เพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปา จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พ้นที่ เขตความรับผิดชอบของกปภ.สาขาสุรินทร์ -ลดแรงดันลงตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ทางการประปาจึงจะสามารถเปิดจ่ายน้ำได้ตามปกติอีกครั้ง

หนึ่งเสียงสะท้อนจาก ชาวสุรินทร์ ระบุว่า “ โดยสปิริตผู้นำแล้วสมควรออกมาได้แล้วกลัวอะไรกับคำว่า มีผลกระทบต่อหน้าที่การงานเป็นผู้นำเมือง ชาวสุรินทร์ไม่ยอมแน่นอนกับการนิ่งเฉยของพ่อเมืองจังหวัดสุรินทร์ ตอนนี้มีกลุ่มออกมารวมตัวกัน เพื่อคัดค้าน และต้องการข้อเท็จจริงจากพ่อเมือง ในกรณีวิกฤตของจังหวัดสุรินทร์ในครั้งนี้ ทำไมถึงเงียบหาย ทำไมถึงเมินเฉย ทำไมถึงให้ผู้จัดการประปา สาขาสุรินทร์ มารองรับ ทำไมถึงให้ผู้อำนวยการชลประทานสุรินทร์ มาน้อมรับ มายอมรับ มารับหน้าพ่อเมืองของเราหายไปไหน?”

ขณะที่ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภารัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

โดยเฉพาะปัญหาวิกฤตน้ำดิบ ที่มาใช้ทำน้ำประปาให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนเมืองที่มีน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงมาใช้ในการผลิตน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาคสุรินทร์มีปริมาณน้ำเหลือน้อยที่สุดในรอบหลายๆปีหรือน้อยที่สุดที่สร้างอ่างมาก็ว่าได้ เนื่องจากในปีนี้จังหวัดสุรินทร์มีปริมาณฝนตกน้อยมากทำให้ไม่มีมวลน้ำไหลลงสู่อ่าง

โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ซึ่งเป็นอ่างหลักในการผลิตน้ำประปาจ่ายหล่อเลี้ยงในตัวเมืองสุรินทร์เดือนละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเหลืออยู่เพียง 2 ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจะกว่า 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะเดียวกันอ่างเก็บน้ำอำปึลซึ่งเป็นอ่างพี่เลี้ยงคอยส่งน้ำให้กับห้วยเสนง ก็มีปริมาณน้ำน้อยที่สุดเช่นกันคือปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่เพียง 1 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นจากความจุทั้งหมดกว่า 27 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือเป็นวิกฤตน้ำไม่เพียงพอในการใช้อุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตชุมชนเมืองถ้าฝนไม่ตกลงมาในช่วงนี้ คิดว่าจะมีน้ำใช้ไปจนถึงประมาณสิ้นเดือนสิงหาคม

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจังหวัดสุรินทร์โดยมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นเจ้าภาพหลักในการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมปรึกษาหารือ พิจารณาวางแผนในการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชน

โดยในที่ประชุมได้มีมติร่วมกันในการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำในครั้งนี้ดังนี้
ขุดร่องน้ำที่มีอยู่ในแอ่งต่างๆบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงให้ไหลไปรวมกับที่บริเวณเครื่องสูงน้ำทำน้ำประปาของการประปาสุรินทร์

ขอรับการสนับสนุนฝนหลวงทำฝนเทียมเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ และเหนืออ่างเก็บน้ำซึ่งทางฝนหลวงได้ตั้งหน่วยขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์และได้บินขึ้นทำฝนเทียมทุกวัน ๆละ 2 – 3 เที่ยว ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์

ได้เตรียมพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน ขุดบาดาลโดยรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อสูบน้ำเข้าอ่าง และหาแหล่งน้ำดิบจากแหล่งอื่นๆ ที่มีโดยรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อผันน้ำมาช่วย เช่น อ่างน้ำตาของมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จากฝายขั้นน้ำลำชีบริเวณบ้านใหม่ และน้ำจากหมู่ระเบิดหินจากเขาสวาย เป็นต้น

และที่สำคัญได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อเท็จจริง ไม่ต้องตื่นตระหนกกับวิกฤตในครั้งนี้ เนื่องจากทุกภาคส่วนได้มีแนวทางเตรียมพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยจะสามารถมีน้ำประปาใช้ไปจนผ่านวิกฤตหรือจนกว่าฝนจะตกตามฤดูกาล แต่ที่สำคัญขอความร่วมมือประประชาชนได้ใช้น้ำอย่างประหยัด และใช้อย่างคุ้มค่า

ข่าวสุรินทร์นิวส์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2563)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน

, , ,