ชาวสุรินทร์ รวมพลังปันน้ำใจร่วมบริจาคน้ำดื่มให้ผู้ป่วย เพื่อกอบกู้วิกฤตภัยแล้ง (มีคลิป)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วันนี้(9 ส.ค.62)ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ รายงานว่า  บรรยากาศที่บริเวณเต้นท์รับบริจาคน้ำดื่ม หน้าอาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย   ภายหลังจากที่ โรงพยายาลสุรินทร์ และชมรมจิตอาสาสร้างสุขโรงพยาบาลสุรินทร์ ประกาศ ขอเชิญชวนชาวสุรินทร์ รวมพลังปันน้ำใจร่วมบริจาคน้ำดื่มให้ผู้ป่วย เพื่อกอบกู้วิกฤตภัยแล้ง

พบว่า ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์จำนวนมาก ที่ทราบข่าวผ่านสื่อ และโซเซียลมีเดีย หลังโรงพยาบาลสุรินทร์โรงพยายาลสุรินทร์ ประกาศเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน Emergency Operation Center (EOC ) เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562

ได้รวมพลังปันน้ำใจร่วมบริจาคน้ำดื่มให้ผู้ป่วย เพื่อกอบกู้วิกฤติภัยแล้ง ตลอดทั้งวัน โดยน้ำดื่ม ชนิดขวดแพ็คมาร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาของแต่ละครอบครัว ขณะที่หน่วยงานทหาร ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างเร่งนำรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่ ทยอยเข้ามาเติมน้ำภายในโรงพยาบาลสุรินทร์อย่างต่อเนืองเช่นกัน

หลังรพ.สุรินทร์ประกาศภาวะวิกฤติ เรื่องน้ำ  ได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์ ระบุข้อความว่า “ถึง น้องๆรพช.ที่จะส่งคนไข้ศัลยกรรม  กรุณาส่งผ่านnode ก่อน ให้ศัลยแพทย์ประจำnodeเป็นคนพิจารณาว่า จำเป็นต้องส่งเข้าจังหวัดจริงๆ ชุมพลบุรี ท่าตูม รัตนบุรี เข้า รพ.ท่าตูมก่อน ส่วน อ.ศรีณรงค์ บัวเชด สังขะ เข้า รพ.สังขะ ก่อน กาบเชิง พนมดงรัก ปราสาท เข้า รพ.ปราสาท ก่อน สำโรงทาบ ศีขร เข้า รพ.ศีขรภูมิ ก่อน ขอให้ส่งตามนี้นะครับ  จนกว่าจะพ้นวิกฤติเรื่องน้ำ ปล.รพ.สุรินทร์ไม่ได้ปฏิเสธคนไข้นะครับ ปล.อาจเป็นรพ.เดียวที่ขอบริจาคน้ำสะอาดแทนการขอบริจาคเลือด”

สถานการณ์วิกฤติภัยแล้งโรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2562 สถานการณ์ปัจจุบัน โรงพยาบาลสุรินทร์มีความต้องการใช้น้ำประมาณ 8000,000-1,000,000 ลิตร/วัน มีระบบน้ำสำรองรวมทั้งสิ้น 1430,000 ลิตร ซึ่งขณะนี้น้ำสำรองได้ถูกนำไปใช้หมดแล้ว

โรงพยาบาลสุรินทร์ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆในการนำน้ำเข้ามาสนับสนุนการบริการ ของโรงพยาบาล โดยสามารถสนับสนุนได้วันละประมาณ 80,000ลิตร (คิดเป็น 10%ของ ความต้องการใช้น้ำต่อวัน)

มาตรการการประหยัดการใช้น้ำ 1. ด้านการบริหารจัดการน้ำ 10 ประกาศภาวะฉุกเฉินและจัดตั้งศูนย์ Emergency Operation Center (EOC) ภัยแล้ง เพื่อประเมิน สถานการณ์น้ำประจำวัน 2.จัดตั้งทีมบริหารจัดการน้ำในการจัดสรรน้ำให้หน่วยงานต่างๆตามความจำเป็นและเหมาะสม3. มีระบบสำรองน้ำที่เพียงพอ4. จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆเช่น แหล่งน้ำบาดาล ประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ในการรับการสนับสนุนน้ำ 5. แบ่งกลุ่มของหน่วยงานตามประภทการใช้น้ำ เช่น น้ำประปา น้ำธรรมชาติ และน้ำบาดาล 6. แบ่งโชพื้นที่การให้บริการและการใช้สอยพือให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ห้องน้ำ ห้องสุขา ปิดการใช้ห้องสุขาในส่วนที่ไม่จำเป็นเพื่อลดการใช้น้ำ

2. ด้านการบริการทางการแพทย์ 1. ปรับรูปแบบการให้บริการเพื่อให้ใช้น้ำลดลง แต่ยังคงคุณภาพและมาตรฐานทางการแพทย์ เช่นการใช้ Acohol gel ลางมือ แทนการล้างมือด้วยน้ำ2. ใช้อุปกรณ์ Dispoable เช่น เสื้อผ่าตัด ผ้าคลุมผ่าตัด n. ประสานงานกับโรงพยาบาลเครือข่าย (Node) ในการรับ ส่งต่อผู้ป่วยที่โรงพยาบาล Nodeสามารถรองรับได้และเป็นไปตามศักยภาพการให้บริการของ Node เพื่อบรรเทาการใช้น้ำของโรงพยาบาลสุรินทร์

3. ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 1.สื่อสารความเข้าใจกับผู้รับบริการ บุคลากรถึงสถานการณ์ขาดแคลนน้ำของโรงพยาบาลสุรินทร์ โดย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุ Website เสียงตามสายและ Sociat Media อื่นๆ 2.สื่อสารทำความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการทราบถึงสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ เพื่อสร้างการ มีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำ ไม่ตื่นตระหนกและติดตามข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ EOC อย่างใกล้ชิดและ ต่อเนื่อง 4. ประกาศมาตรการการประหยัดน้ำของหน่วยงานบริการและบ้านพัก ข้อมูล EOC วิกฤติภัยแล้งโรงพยาบาลสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 7สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น.

นางสมชาติ ไชยศิริ อสม.ชุมชนเกาะลอย เปิดเผยว่า ตนทราบข่าวผ่านไลน์กลุ่ม อสม. จึงได้แชร์ข่าวไปยังกลุ่มเพื่อนต่างๆเพื่อระดมขอความช่วยเหลือ เพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ทราบ ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า จุดรับบริจาคน้ำดื่มอยู่ตรงไหน พอตนประสานมาจึงทราบว่าเปิดจุดรับบริจาคอยู่ที่ บริเวณเต้นท์รับบริจาคน้ำดื่ม หน้าอาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย   โรงพยาบาลสุรินทร์ ตนจึงอยากวิงวอนและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกแขนงให้พ่อแม่พี่น้องชาวสุรินทร์และชาวจังหวัดใกล้เคียง ได้โปรดออกมาช่วยกันบริจาคน้ำดื่มกันให้เยอะ

นพ.เฉลียว สัตตมัย รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลสุรินทร์ เปิดเผยว่า ตึกผู้ป่วยนอก อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย  ผู้ป่วยเดินทางมากจากหลากหลายพื้นที่ ผู้ป่วยมีความต้องการกระหายน้ำดื่ม ก็จะได้รับน้ำดื่มบริการฟรี จากจุดบริการน้ำดื่มที่ตั้งอยู่บริเวณต่างๆทั่วพื้นที่ รพ.สุรินทร์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตอนนี้ได้รับการเติมน้ำและบริจาคน้ำหลายแสนลิตร รวมทั้งการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อบรรเทาภัยแล้ง แต่ในส่วนของน้ำดื่มยังคงมีปัญหาที่มีความจำเป็นในการให้ผู้ป่วย หรือน้ำ เพื่อใช้สำหรับการทำยา และในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ด้าน นางณัฐรดา ทองสุทธิ์  รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสุรินทร์เปิดเผยว่า รพ.สุรินทร์ แล้งกระทบเข้าข่ายวิกฤติ ขณะนี้หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น การประปาส่วนภูมิภาคจ.สุรินทร์ ทหาร ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ทางโรงพยาบาลสุรินทร์ มีความต้องการรับบริจาค น้ำประปา หรือน้ำธรรมชาติ อีกเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว ทีมข่าวสุรินทร์นิวส์ รายงาน.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2563)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน