ข้อเสนอการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ พื้นที่อ่างเก็บน้ำอำปึล อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (มีคลิป)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถึงเวลาแล้วที่คนสุรินทร์ต้องร่วมกันแสดงความคิดและยอมรับฟังทุกมุมมอง เพื่อก้าวข้ามวิกฤตปัญหา ที่กำหนดปลายทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“อ่างอำปึล โมเดล” คือรูปแบบการทำงานของความร่วมมือ ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ ที่เราร่วมกันทำงานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในมิติต่างๆอย่างครอบคลุม ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดกับท้องถิ่น ที่เป็นรากของความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติอย่างแท้จริง

“อำปึล” วันนี้ได้เข้าสู่พื้นที่ร่วมของวิกฤตด้านภัยแล้ง ที่เป็นแหล่งรับน้ำขนาดใหญ่ ที่หล่อเลี้ยงทุกๆกิจกรรมของคนจังหวัดสุรินทร์ ที่มีความเชื่อมโยงกับลำห้วยเสนงที่ทอดยาวจากเทือกพนมดงรัก ผ่านชุมชนที่มีวิถีสัมพันธ์กับแหล่งอาชีพด้านเกษตรกรรม การผลิตด้านต่างๆอย่างเป็นระบบอย่างช้านาน

“ปัญหาวิกฤตภัยแล้ง” คือ โอกาสที่สำคัญกับการเรียนรู้อย่างปรับตัวของคนสุรินทร์ ที่สำคัญคือบทเรียนที่จำเป็น “ยอมรับความเป็นจริง” ที่ไม่จำเป็นต้องบิดเบือนเพื่อรักษาหน้าตา ภาพลักษณ์ ที่อยู่บนความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสุรินทร์

ยิ่งเรายอมรับกับวิกฤตที่เกิดขึ้นได้เร็ว การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยสติปัญญา และทุกสรรพกำลังของหน่วยงานในแต่ละระดับ จะเป็นแรงผลักให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเห็นอกเห็นใจกัน การเข้าถึงปัญหาที่แท้จริง

วันนี้คือ “จุดเริ่มต้นของภาคประชาชน” ที่อยู่ในท้องถิ่นระดับต่างๆ เป็นกำลังขับเคลื่อนสู่การพัฒนาเมืองในอนาคต

“เราจะช่วยกันสร้างบทเรียน การเรียนรู้ร่วมกันในทุกๆวิกฤต ให้เกิดการส่งไม้ต่อทางความคิดและแนวปฏิบัติ ที่ให้มองเห็นภาพของประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ ได้มีแรงบันดาลใจ ความรัก ความหวงแหน เมืองสุรินทร์ ด้วยกันครับ”

เรียบเรียงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชชาติ นิยมตรง

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2562)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน