ศาลปกครองสูงสุดรับฟ้องคณะราษฎรไทยแห่งชาติ(ครช.) “หยุดขบวนการปล้นบงกชเอราวัณ”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วันนี้( 16 ส.ค. 62) นายพลภาขุน เศรษฐญาบดี ผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 11.30 น. ตนได้โทรศัพท์ประสานงานไปยังยังศาลปกครองสูงสุดตามคดีฟส. 1/2562  กรณีที่คณะราษฎรไทยแห่งชาติ และพวกฟ้อง ผู้ถืออำนาจรัฐ โดยคณะรัฐมนตรีและพวกในการจัดการทรัพยากรของชาติให้ตกแก่เอกชนเพียง 2 ราย โดยไม่ชอบ กรณีของบงกชเอราวัณ ทำให้ทราบว่า ขณะนี้ศาลปกครองสูงสุด ได้รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้ว และได้ทำหนังสือเพื่อขอให้ฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีดังกล่าว ทำคำให้การมายังศาลปกครองสูงสุด คณะราษฎรไทยแห่งชาติจึงหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องแบบตรงไปตรงมา เพื่อชาติ เพื่อประชาชน ต่อไป

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 62 เวลา 10.50 น. ทีผ่านมา คณะราษฎรไทยแห่งชาติ (ครช.) , สภาพลังงานเพื่อประชาชน , เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ, สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย , องค์การสหพันธ์พิทักษ์อธิปไตยแห่งชาติ , เครือข่ายประชาชนต่อต้านคอรัปชั่นสมัชชาคุณธรรมแห่งชาตินำโดย พล.ร.อ.ชัย สุวรรณภาพ อดีต.รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด , นายศรีสุวรรณ จรรยาพท , พญ.กมล พรรณชีวพันธ์ศรี , นพ.ระวี มาสฉมาดล , นายวัชระ เพชรทอง , นายสมคิด หอมเนตร , นายบรรยงค์ อัมพรตระกูล , นายพลภาขุน เศรษฐญาบดี พร้อมกลุ่ม ประชาชน ได้ยื่นสำนวนฟ้องคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คณะกรรมการปิโตรเลียม และอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยังศาลปกครองสูงสุด เพื่อร้องขอให้เพิกถอนมติ ครม. ที่เห็นชอบการประมูลผลิตสำรวจปิโตรเลียมแหล่ง บงกช เอราวัณ ฯลฯ

เนื่องด้วยผลการประมูลมาจากกระบวนการวิธีการดุลพินิจที่ขัดรัฐธรรมนูญหลายมาตราคณะรัฐมนตรีที่มีความเห็นชอบนั้นขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 164 มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาติแก่ประชาชนแต่เป็นการเห็นชอบให้แหล่งพลังงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของชาติไปตกแก่บริษัทจำกัดที่มีทุนจดทะเบียน 23 บาท และ 100 ล้านบาท ได้ประโยชน์จากทรัพยากรของคนทั้งชาติไปเป็นเวลา 20+10 ปี โดย มิชอบ

โดย คณะผู้ฟ้อง ได้เคยไปยื่นเรื่องโดยอ้างรัฐธรรมนูญ ตาม มาตราฃ3 43(2) 51 53 57 58 78 ต่อผู้ถูกฟ้องแล้วแต่กลับเพิกเฉยไม่รับฟังละเมิดสิทธิอันพึงมีของปวงชนชาวไทยและเร่งเดินหน้าที่จะเรียกเอกชนมาเซ็นสัญญาในฐานะปวงชนชาวไทยที่ต้องใช้ ไฟฟ้า ใช้น้ำมัน ใช้ก๊าซ ในการดำรงชีวิตซึ่งแหล่งบงกชเอราวัณมีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นพลังงานต้นน้ำของชาติเป็นต้นทุนสำคัญของพลังงานไทยเป็นความมั่นคงของชาติอย่างมากเป็นแหล่งทรัพยากรที่สามารถจะช่วยให้คนไทยได้ใช้พลังงานราคาถูกได้ถ้าหากมีการจัดการที่ดีพอและตัวแทนของประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้วยแต่ผู้ถูกฟ้องไม่กระทำกลับไปเลือกที่จะยกให้สิทธิฯแก่บริษัทจำกัดเพียง 2 ราย

เราทั้งหลายเป็นผู้ได้รับความเสียหายตาม พรบ. วิธีพิจารณาความปกครอง มาตรา 42 จึงต้องขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดให้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 3 188 โดยขอให้ศาลพิจารณารัฐธรรมนูญมาตรา 5 และ 51 ประกอบคำบรรยายฟ้องเป็นสำคัญ พร้อมกันนี้ได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวและคำร้องไต่สวนฉุกเฉินแล้วและศาลได้รับเรื่องฟ้องร้องนี้ไว้ในสาระบบแล้ว

ขอบคุณภาพ คณะราษฎรไทยแห่งชาติ(ครช.) เรียบเรียง ธนินท์ทัศน์ ภูแก้ว บรรณาธิการสุรินทร์นิวส์.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2562)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน