จัดใหญ่!!ประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษไทยเชื้อสายเขมร-บวงสรวงปราสาทพันปี(มีคลิป)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วันนี้(26 ก.ย.62)ผู้สื่อข่าวประจำจ.สุรินทร์ รายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น.ที่บริเวณปราสาทบ้านอนันต์ ภายในวัดโพธิ์ญาณ บ้านอนันต์ ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

นายศักดินันท์ สุภัควรางกูร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เป็นประธานในพิธีการจัดงานแซนโฏนตารวมทั้งตำบล ของตำบลยาง โดยมีนายพิภพ สงครามพล กำนันตำบลยาง กล่าวรายงาน การจัดงานแซนโฏนตาได้เกิดขึ้น

โดยชมรมผู้ใหญ่บ้าน  ชาวตำบลยางและกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอ่างลำพอง และโบราณสถานตำบลยาง ได้ตระหนักคุณค่าและความสำคัญของบุญประเพณีแซนโฎนตาประจำปี ควรจะมีการจัดงานแซนโฏนตารวม เพื่อเป็นการบวงสรวงปราสาทบ้านอนันต์ และดำเนินการแซนโฏนตารวมทั้งตำบล  เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีความเชื่อของท้องถิ่นให้คงอยู่ไว้ และเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลรำลึกถึงบรรพบุรุษ

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งตำบล 18 หมู่บ้าน ใช้งบประมาณในการดำเนินการในการสมทบของชุมชนทั้ง 18 หมู่บ้าน ต่อมาการจัดงานในปี 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดงานแซนโฏนตารวมดังกล่าว จึงได้อุดหนุนงบประมาณ ในการดำเนินกิจกรรมงานแซนโฏนตาปี 2555 ,2556 และ 2558

นอกจากการจัดงานแซนโฏนตาบูชาบรรพบุรุษแล้ว ในปี 2556 ตัวแทนประชาชนตำบลยาง ได้เสนอแผนโครงการสืบสานตำนานพันปี ปราสาทบ้านอนันต์ ต่อการบริหารส่วนตำบลยาง และได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ในการดำเนินงานจัดการแสดงแสง สี เสียง สืบสานตำนานพันปีปราสาทบ้านอนันต์ จำนวนสองครั้งในปี 2556 และ 2558

กิจกรรมงานบุญทั้งสองข้างต้น นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของชาวตำบลยาง เป็นอย่างยิ่งทำให้ทุกคนตระหนักเห็นคุณค่าและความสำคัญทางหลักฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม จึงมีการจัดจึงได้มีการจัดงานแซนโฏนตาเป็นงานประจำปี 2562 เป็นปีที่ 9 ของการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการร่วมมือจากการสมทบของชุมชน และสภาวัฒนธรรมตำบลยาง

นางสาวพักตร์วิไล สหุนาฬุ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า เพื่อให้การจัดงานบวงสรวงบูชาปราสาทบ้านอนันต์ และแซนโฏนตารวมทั้งตำบล ของตำบลยางได้ดำเนินการและสืบทอดตลอดไปชั่วกาลป์

ที่ประชุมคณะทำงานการจัดงานประกอบด้วยท่านพระครูปัญญาสิริโพธิ ประธานที่ประชุม ผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาชนตำบลยาง “โดยได้กำหนดการจัดงานดังกล่าวให้เป็นงานประจำปีของตำบลยางโดยกำหนดให้วันแรม 13 ค่ำเดือน 10 ของทุกปี

เป็นการจัดงานบวงสรวงบูชาปราสาทบ้านอนันต์ และแซนโฏนตารวมทั้งตำบลเป็นงานประจำปี โดยจะเริ่มต้นถือปฏิบัติเอากำหนดวันดังกล่าวตั้งแต่ปีพฤษภา 2562 เป็นต้นไป”

ภาพ/ข่าว ฉัตรชัย สุตะพรม ผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2563)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน