นอภ.สังขะ บูรณาการเร่งเดินรังวัดปักหลักแนวเขตทับทิมสยาม 04 ป้องกันการรุกป่าไม้ชายแดนชายแดนไทย-กัมพูชา(มีคลิป)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ โครงการทับทิมสยาม 04 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ นายเรืองยศ  ลิ้มนุกูลเจริญ นายอำเภอสังขะ ได้บูรณาการร่วมสำรวจ และจัดทำแนวเขตพื้นที่โครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 04  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขยายพื้นที่รุกล้ำแนวเขตหมู่บ้าน  ซึ่งคณะทำงานประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน,ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดม,เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์สาขาสังขะ,หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ,ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สร.1,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ,กำนันตำบลเทพรักษา,เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์,ชุดประสานงานอำเภอสังขะ,นายกองตรี เรวัต  เครือบุดดีมหาโชค ปลัดอาวุโสอำเภอสังขะ,นายหมวดโท นิตยา ศรีงาม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง,สมาชิก กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสังขะ ที่ 8,ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลเทพรักษา ,ประชาชนหมู่บ้านทับทิมสยาม 04  จำนวนกว่า 100 คน  เร่งเดินสำรวจและจัดทำแนวเขตโครงการทับทิมสยาม 04 ในท้องที่ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

โครงการทับทิมสยาม 04 จังหวัดสุรินทร์ ความเป็นมา จังหวัดสุรินทร์มีอาณาเขตบริเวณด้านทิศใต้ ติดต่อกับชายแดนประเทศกัมพูชาตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก เป็นระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร พื้นที่ตามแนวชายแดนเป็นเขตพื้นที่ราบเชิงเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนกระจายอยู่ทั่วไป และเป็นเขตต้นน้ำสาขาของแม่น้ำมูลที่สำคัญหลายสาย คือ ลำน้ำชีน้อย ลำห้วยทับทัน ลำห้วยสำราญ ซึ่งลุ่มน้ำสาขาเหล่านี้ได้หล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรที่อาศัยอยู่ฝั่งขวาของลำน้ำมูลในเขตจังหวัดสุรินทร์ทั้งหมด รวมทั้งบางส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ด้วย

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศชาติ โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยา เพื่อเป็นแนวป้องกันชายแดน และปกป้องอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย ที่มีภัยคุกคามขึ้นได้ เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันในการพัฒนาประเทศของราษฎรในพื้นที่ชายแดน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษา การวิจัยและการพัฒนาหมู่บ้านป้องกันชายแดน (ปชด.) ในพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา เพื่ออนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธาร ซึ่งอยู่ในรูปของป่าที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์และเพื่อฟื้นฟู และปรับปรุงพื้นที่ป่าสงวนฯ เสื่อมโทรมให้กลับเป็นป่าสมบูรณ์พร้อมกับป้องกันการบุกรุกป่าไม้

โดยมี ศจ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการฟื้นฟูที่ศูนย์อพยพตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ให้จัดที่อยู่อาศัย และที่ทำกินให้กับราษฎรไทยที่ยากจน พร้อมทั้งจัดสร้างสาธารณูปการภายใต้โครงการทับทิมสยาม โดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ ให้ใช้พื้นที่ป่าฯเพื่อจัดสรรให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยและทำกิน ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2537 มีเนื้อที่ดินจำนวน 2,463 ไร่ มีประชากรอยู่อาศัย 100 ครัวเรือน อันเป็นที่ตั้งพื้นที่การปกครอง หมู่บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ภาพ/ข่าว วรพัน สิริดี ผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2563)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน