งานประเพณี “ลานบุญคูณข้าว” สู่ขวัญข้าว ประจำปี 2563 อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ จัดยิ่งใหญ่(มีคลิป)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ นายวรชัย ศรีสุวรรณวัฒนา นายอำเภอจอมพระ เป็นประธานเปิดงานประเพณี“ลานบุญคูณข้าว” หรือ “สู่ขวัญข้าว” อำเภอจอมพระ ประจำปี 2563 ภายในงาน“มหัศจรรย์ของดีวิถีจอมพระ บวงสรวงปราสาทเก่า เล่าขานประเพณีวิถีจอมพระ”รวมอัตลักษณ์เด่นของคนในพื้นที่จอมพระ  โดยมีชาวอำเภอจอมพระ และนักท่องเที่ยว ร่วมงานจำนวนมาก ถือเป็นงานยิ่งใหญ่ประจำปีของชาวอำเภอจอมพระ โดยปีนี้ ระหว่างวันที่ 20 -21 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 2 วัน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การรับบริจาคข้าวเปลือกจากทุกหมู่บ้าน ชมขบวนแห่ที่วิจิตรตระการตาจากทุกตำบล การบายศรีสู่ขวัญข้าว ธิดาบุญคูณลาน การประกวดสาวไหม ผ้าไหม ข้าวหอมมะลิ การประกวดส้มตำลีลา การแสดงของนักเรียน รวมถึงการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทุกตำบล

นายวรชัย ศรีสุวรรณวัฒนา นายอำเภอจอมพระ กล่าวว่า การจัดงาน“มหัศจรรย์ของดีวิถีจอมพระ บวงสรวงปราสาทเก่า เล่าขานประเพณีวิถีจอมพระ”เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีการจัดให้มีการบวงสรวงปราสาทจอมพระ ในภาคเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวอำเภอจอมพระ ในภาคเย็นก็จัดให้มีพิธีทำบุญสู่ขวัญข้าว บูชาพระแม่โพสพ ซึ่งข้าวถือว่าเป็นพืชที่สำคัญของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรใช้เลี้ยงดูชีวิตและรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัว ชาวอำเภอจอมพระจึงจัดงานนี้ขึ้นมา เพื่อรำลึกนึกถึงบุญคุณของข้าว ทำพิธีสู่ขวัญข้าวเพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อขอให้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ในการทำนา ขอพรให้ข้าวสวยงามให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวนา เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับพิธีสู่ขวัญข้าวในวันนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกๆหมู่บ้าน ที่ได้นำข้าวเปลือกหอมมะลิมาร่วมกันมากถึง 315 กระสอบ ในการรวบรวมข้าวเปลือกที่ได้รับบริจาคจากทุกหมู่บ้านไปจำหน่าย นำเงินสมทบกองทุนบุญคูณลาน ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนข้าวบริโภค และให้กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านต่างๆ ยืมไปลงทุนประกอบอาชีพ ถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป

นอกจากนี้ ยังให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกสาขาอาชีพ เกิดความรักใคร่สมัครสมานสามัคคี ส่งเสริมสินค้าชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพในเขตอำเภอ และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักอำเภอจอมพระมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว ทีมข่าวสุรินทร์นิวส์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2563)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน