พช.เมืองช้างพาสื่อมวลชนสัญจรหมู่บ้านท่องเที่ยว หวังยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สุรินทร์-พช.เมืองช้างจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรหมู่บ้านท่องเที่ยว หวังยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร

วันนี้ (22 มิ.ย. 61) ที่บ้านสวายจ๊ะ ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวในระดับชุมชน เกิดการสร้างรายได้ ลดความเลื่อมล้ำ ขยายเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโต ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ด้านนายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นการบูรณาการกิจกรรมร่วมกับท้องที่และท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท๊อป สินค้าพื้นบ้าน มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่ดำเนินโครงการ จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ 1) บ้านสวายจ๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ 2) บ้านอาลี หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ และ 3) บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์
สำหรับที่บ้านสวายจ๊ะ จะมีความโดดเด่นในการผลิตผ้าไหมพื้นบ้านที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ คนในชุมชนจึงได้ร่วมกันนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
พร้อมจัดโปรแกรมท่องเที่ยวในหมู่บ้านให้เยี่ยมชมได้แก่ การนั่งรถอีแต๋นชมหมู่บ้าน ชมจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติที่วัด ชมการม้วนไหม การย้อมไหมสีธรรมชาติและการทอผ้าไหม จากนั้น คณะสื่อมวลชน จะสัญจรลงไปในพื้นที่หมู่บ้านทั้ง 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 เพื่อเก็บข้อมูล ถ่ายภาพ ทำข่าว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามกิจกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น ที่บ้านอะลึ ได้แก่ การร่วมโฮบบายระเงียก (การรับประทานอาหารเย็น) ชมการแสดงรำแกลมอ และนอนพักโฮมสเตย์ที่บ้านอะลึ สำหรับโปรแกรมท่องเที่ยวบ้านอ้อมแก้ว ได้แก่ การล่องเรือหารัก ในลำห้วยทับทัน นั่งรถซาเล้งไปสักการะศาลปู่ตา-ยาย และนอนพักโฮมสเตย์ ที่บ้านอ้อมแก้วด้วย
ขอบคุณ ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements