ไอเดียเจ๋ง ผุด!!ลานวัฒนธรรมสุรินทร์ ถิ่นอีสานใต้ “ซเราะซแรย์ สะเร็น” ดึงเยาวชนหันมาสนใจรกกำเนิดของตนเอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 • 45
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  45
  Shares

สุรินทร์-ไอเดียเจ๋ง ผุด!!ลานวัฒนธรรมสุรินทร์ ถิ่นอีสานใต้ “ซเราะซแรย์ สะเร็น” ดึงเยาวชนหันมาสนใจรกกำเนิดของตนเอง

Advertisements
Loading...

วันนี้(5 ก.ค.61)ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ รายงานว่า เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลานวัฒนธรรม ประจำปี 2561 วัฒนธรรมสุรินทร์  ถิ่นอีสานใต้ “ซเราะซแรย์ สะเร็น” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ร่วมต้อนรับระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2561  ณ. อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ , สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์  และ  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกันผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  หนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  คือ  การอนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่า  ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่กระบวนการเรียนการสอน  การวิจัย  และการบริการวิชาการ  ตามปรัชญามหาวิทยาลัย  ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

ซึ่ง การจัดงานครั้งนี้  มีกิจกรรมหลากหลายประเภท  ที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ประกอบไปด้วย  กิจกรรมแข่งขันประกอบสำรับอาหารพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์, กิจกรรมประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน ,กิจกรรมแสดงสด  ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน  เช่น  เจรียง  เรือมอันเร  และกันตรึมประยุกต์ นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมสาธิตงานหัตถกรรม  เครื่องเงิน  เครื่องจักสาน  การทอผ้า กิจกรรมนิทรรศการศิลปะ  โดย  กลุ่มศิลปกรรมจังหวัดสุรินทร์ ,กิจกรรมนิทรรศการภาพถ่าย  โดย  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์, กิจกรรมนิทรรศการจังหวัดสุรินทร์  โดย  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ,กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการประกอบอาหารอาเซียน 4 ประเทศ  และ กิจกรรม เสวนา  “สานศาสตร์  แลศิลป์  ถิ่นสะเร็น”

โดยทุกกิจกรรมของโครงการลานวัฒนธรรม  มุ่งหวังปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา  และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  เป็นการสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ทราบและเห็นความสำคัญศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบต่อไป

ภาพ – ข่าว / ธนินท์ทัศน์ ภูแก้ว บก.ข่าวสุรินทร์นิวส์

(คลิปประกอบข่าว)

 •  
  45
  Shares
 • 45
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
, ,