ยิ้มแก้มปริ!!ชาวนาเมืองช้างกว่า 1,000 คน รวมกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อปลดหนี้ (คลิป)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 • 626
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  626
  Shares

ยิ้มแก้มปริ!!ชาวนาเมืองช้างกว่า 1,000 คน รวมกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อปลดหนี้

วันนี้(22 ต.ค.61)ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ รายงานว่า เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ได้มีการจับมือ รวมกลุ่ม จัดตั้งเป็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดสุรินทร์ 3 กลุ่มใหญ่ๆ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบ้านขยอง ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์  กลุ่มที่ 2 วิสาหกิจโค-กระบือลำดวน ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ และกลุ่มที่ 3 วิสาหกิจบ้านโชกเหนือ ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์

Advertisements
Loading...

โดยมี นายชัยประเสริฐ บุญเสริม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคเนื้อ บ้านแสนแก้ว อยู่บ้านเลขที่ 71 หมู่ 2 ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ  วิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคเนื้อ ต้บแบบ ที่ประสบผลสำเร็จ จากการบริหารจัดการ จากหมู่บ้านเล็กๆที่ปลอดภาระหนี้สินจากการเลี้ยงโคเนื้อ มาให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการบริหารการเลี้ยงโคเนื้อ อย่างเป็นระบบในรูปแบบการรวมกลุ่ม จัดตั้งเป็น วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสนแก้ว  จัดการ 10 ปี สามารถชำระหนี้ได้ 22 ล้านบาท

นายธัชพล ขุนทอง รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสนแก้ว กล่าวว่า การดำเนินการจัดการ เลี้ยงโคเนื้อเพื่อปลดหนี้  ต้องมีแผ่นการผลิตโค ตั้งต้นน้ำ ของกลุ่ม จากจำนวน โคเนื้อจำนวน 520 ตัว ให้ลูก 80% แยกเป็นตัวผู้ 40% ตัวเมีย 40% เลี้ยงโคตัวขุน เพื่อผู้ขายอย่างเดียวระยะ เวลา 4 ปี ก็จะเริ่มขายได้  4,160,000 บาท หากทำไปถึง 10 ปี ขายแค่ตัวผู้อย่างเดียวก็จะได้เงินใช้หนี้ 21,840,000 บาท

ทั้งนี้ยังไม่ได้ขายตัวเมีย  ระยะเวลา 10 ปี จะมีโคตัวเมียจำนวน 3,567 ตัว หากขายเป็นเงิน 82,780,000 บาท เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ และทำได้จริง เพราะทุกวันนี้เกษตรกรหันมาเลียงโคกันเยอะ และเป็นจึงต้องจัดตั้งให้เป็นกลุ่ม และเพื่อผลักดันให้ผู้ซื้อเข้าถึงเกษตรกรได้โดยตรง และเกษตรกรก็จะมีแหล่งขายที่แน่ชัด  ทั้งนี้ยังมีการจัดการขาย ขี้วัว อีกในระยะ 10 ปี เป็นเงินเพิ่ม 2,109,478 บาท เป็นวิธีการร่วมกลุ่ม และผลักดันอย่างมีเป้าหมาย

ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดสุรินทร์  3 กลุ่มใหญ่ๆ ที่มีสมาชิกกว่า 1,000 คน ได้รับความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดี พร้อมจับมือร่วมกัยผลักดันให้กับชุมชนของตนเองให้ได้ เพื่อพัฒนาการอยู่อย่างพอเพียง และสามารถปลดภาระหนี้สินครัวเรือนได้ในอนาคตอันใกล้นี้

ภาพ/ข่าว ประวัติ วัญวิน ผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์ รายงาน.

 •  
  626
  Shares
 • 626
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
,