การแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคมดีงาม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 • 167
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  167
  Shares

การแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคมดีงาม!!!!!!                      

Advertisements
Loading...

  วันนี้ (8 ธ ค.. 2561) สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์  เดินหน้าชวน รพ.สต.กุดหวาย รพ.สต.บ้านโคกสนวนและองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย  อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  จัดทำโครงการปั่นชวนอ่าน สานสัมพันธ์ชุมชน เพื่อเชิญชวนเครือข่ายผู้นำชุมชน อสม.  โรงเรียนและชุมชน จำนวนกว่าร้อยชีวิต  ร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อไปเยี่ยมบ้านที่มีเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลกุดหวาย จำนวน 10 ราย                                          

   ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลกุดหวายที่เห็นถึงความสำคัญของการแบ่งปันใส่ใจ ดูแลเด็กปฐมวัยผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลกุดหวายเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีแก่คนในชุมชน  การแบ่งปัน การดูแลช่วยเหลือ เสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันซึ่งการเยี่ยมบ้านที่มีเด็กแรกเกิดในครั้งนี้มีการผูกแขนรับขวัญเด็กแรกเกิด  

การมอบชุดหนังสือนิทานเพื่อใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้เกิดการเรียนรู้และปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านและรักการเรียนรู้รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแม่และลูก  รวมทั้งการตรวจสุขภาพของคุณแม่หลังคลอด ให้คำแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพและการใช้หนังสือนิทานเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก 

ส่วนการเยี่ยมบ้านที่มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงเป็นการเยี่ยมบ้านเพื่อให้กำลังใจทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแล การตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากคุณหมอพร้อมให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพ     

   กิจกรรมในวันนี้เป็นการรวมพลังภาคีเครือข่ายที่มีจิตอาสาในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน  ดูแลกันเสมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน  ซึ่งเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่เห็นถึงความสำคัญและร่วมสร้างสรรค์สังคมดีงาม  มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ

ภาพ/ข่าว   นายสมุทร   สนิทพันธ์   ผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์

 •  
  167
  Shares
 • 167
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
, ,