Bookmark  


ข่าวดี!จัดหางานจ.สุรินทร์ รับสมัครคนไทยไปฝึกงานญี่ปุนโดยรัฐจัด ส่ง ฟรี ไม่มีค่าบริการ
นางสาวอุทัยวรรณ บัวครื้น จัดหางานจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงแรงงานและพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติสำหรับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ IMM ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งผู้ฝึกงานไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยมอบหมายให้กรมการจัดหางานเป็นผู้รับสมัครและคัดเลือกผู้ฝึกงานเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว
กรมการจัดหางานแจ้งว่าได้ประกาศรับสมัครคัดเลือผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คำแหน่งงาน /คุณสมบัติ
(๑) ผู้ที่ต้องการฝึกงานเทคนิคระยะเวลา ๑ ปี เพศชาย อายุระหว่าง ๒๐ - ๒๙ ปี
(๒) ผู้ที่ต้องการฝึกงานเทคนิคระยะเวลา ๓ ปี เพศชาย อายุระหว่าง ๒๐ - ๒๕ ปี
(๓) การศึกษา ม. ๖/ปวช./ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง (ยกเว้นสาขาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเคหภัณฑ์ สาขาวิชาช่างโยธา และสาขาวิชางานสำรวจ) ส่วนสูง ๑๖๐ ซ.ม. ขึ้นไป ไม่มีภาระทางทหาร สุขภาพแข็งแรง ไม่มีรอยสักหรือความผิดปกติทางร่างกาย สายตาปกติ (ไม่สวมแว่นตา) ตาไม่บอดสีและไม่เป็นผู้ต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร วันที่ ๒ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ๓ ชั้น ๑๐ ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ และสำนักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัด หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ 044-516017-8
โดย สุรินทร์นิวส์ - วันที่ 11/05/11 09:42 (อ่าน : 1230 , ตอบ : 0)


ผู้ตอบ :  
ข้อความ :  
รูปประกอบ :  
(ขนาดไม่เกิน 50k)
อารมณ์ :                          
Security Code :     
     
จำนวนครั้งการเข้าชม