Bookmark  


ขอเชิญคนเสื้อแดงเที่ยวประเทศกำพูชา
ภิญญดา ทราเวล
257/13 ถ.จิตรบำรุง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร/แฟกซ์ 044-535029
ใบอนุญาตเลขที่ 52/00226
สุรินทร์-ช่องสะงำ-พนมเปญ-นครวัด-นครธม-ปราสาทตาธม-ตลาดซาเช็ค
2 วัน 1 คืน
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554
04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ บริษัท ภิญญดา ทราเวล เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับเรื่อง สัมภาระของท่าน ขึ้นรถปรับอากาศ vip 8 ล้อ 2ชั้น
05.00 น. ออกเดินทาง ไปยังชองสะงำ
07.00 น. เดินทางถึงและทำเรื่องผ่านแดน
07.30 น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่1) แบบปิกนิก
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่2) ณ..............
12.30 น. ออกเดินทาง
16.00 น. เดินทางถึงสนามฟุตบอล
17.00 น. ทุกท่านสนุกสนานกับการเชียร์ฟุตบอลค่ะ
19.30 น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่3) ณ................
20.30 น. ออกเดินทางไปยัง เสียมเรียบ
24.30 น. เดินทางถึงที่พัก เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2554
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่4) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางไปชม นครวัด นครธม และปราสาทตาธม
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่5) ณ..............
13.00 น. นำทุกท่านช้อปปิ้ง ณ ตลาด ซาเช็ค
15.00 น. ออกเดินทางสู่ช่องสะงำ
18.30 น. ทำเรื่องเอกสารผ่านแดน
19.30 น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่6) ณ...............
20.30 น. ออกเดินทางกลับ จ.สุรินทร์
22.40 น. เดินทางถึง จ.สุรินทร์ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการท่านละ 6,500.- บาทต่อผู้เดินทาง 100 ท่านขึ้นไป
อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าที่พัก 1 คืน
-ค่ารถนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
-ค่าอาหาร 6 มื้อ
-ค่าขนมคบเคี้ยว+น้ำดื่ม
-ค่ามัคคุเทศก์+ผู้ช่วย
-ค่าประกันวงเงิน 1,000,000.- บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
-ไม่รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
หมายเหตุ
รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม อันเนื่องมาจากภัยจากธรรมชาติสภาวะทางการเมือง ระยะเวลา ทั้งนี้บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนใดส่วนหนึ่งได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยยึดผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ภิญญดา ทราเวล
257/13 ถ.จิตรบำรุง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร/แฟกซ์ 044-535-029
ภิญญดา ชาวกงจักร์(คุณเอ้)087-460-7255,085-777-1470
นปช.สุรินทร์ติดต่อ คุณพรหมพัฒน์ 081-815-1883 (พัฒน)

โดย นปช.สุรินทร์ และคนเสื้อแดงสุรินทร์ - วันที่ 16/09/11 20:50 (อ่าน : 931 , ตอบ : 8)


ผู้ตอบ :  
ข้อความ :  
รูปประกอบ :  
(ขนาดไม่เกิน 50k)
อารมณ์ :                          
Security Code :     
     

ความคิดเห็นที่ 1
ไปหาพ่อมึงหาหรอ
คุณ น้องอิ๊งค่ะ [58.11.128.240] - วันที่ 18/09/11 20:55

ความคิดเห็นที่ 2
ไม่ได้ไปหาพ่อหรอกครับ แต่ไปหาท่านนายกทักษิณ เพื่อให้กำลังใจ และเชียร์บอล เชื่อมความสัมพันธ์
คุณ คนเสื้อแดง [171.4.23.20] - วันที่ 19/09/11 11:56

ความคิดเห็นที่ 3
ผมว่าท่านเป็นคนดีนะครับ ไม่ใช้พวกที่เอาปืนไปปล้นประชาธิปไตยจากประชาชน คนเสื้อแดงมองโลกในแง่ดี พร้อมเป็นมิตรกับทุกๆสีเสื้อ
คุณ คนเสื้อแดง [171.4.23.20] - วันที่ 19/09/11 12:01

ความคิดเห็นที่ 4
ก็ไปหาพ่อมึงด้วยไง คห.1
คุณ คนไทย [223.206.194.86] - วันที่ 19/09/11 20:32

ความคิดเห็นที่ 5
ทั้งคห. 1 กับคห.ที่4 ไปด้วยกันกับผมไม่ครับ ไม่ต้องทะเลาะกัน ติดต่อผมเลยครับโทรเลย 0818151883 ด่วนนะครับ
คุณ คนเสื้อแดง [223.206.126.11] - วันที่ 20/09/11 11:32

ความคิดเห็นที่ 6
โถ่เอ้ย!!! บ้านกูน้ำจะท่วมแล้ว มึงยังมีกะใจจะไปเที่ยวเล่นอีก มึงเอาค่ารถมาบริจาคอาหารให้กูดีกว่า เห็นขี้ดีกว่าไส้...................
คุณ หนุ่มบ้านนอก [180.180.165.134] - วันที่ 26/09/11 07:13

ความคิดเห็นที่ 7
กูจะไปหนักหัวพ่อมึงหรอก เงินก็เงินกูไม่ใช้เงินพ่อมึงชักหน่อย น้ำท่วมแล้วไง ใครบ้างห้ามธรรมชาติได้
คุณ คนเสื้อแดง [223.207.172.124] - วันที่ 27/09/11 14:54

ความคิดเห็นที่ 8
สะลัญ คะเนีย เน้อ บองปะโอน โม เวย จับ ได คะเนีย
คุณ คะแมรรัวะห์ สะเร็นทร์ [125.27.129.87] - วันที่ 03/10/11 16:42
จำนวนครั้งการเข้าชม