Bookmark  


งาน วันรพี 7 สิงหา พระบิดาแห่งกฏหมายไทย ที่สุรินทร์

ภาพ/ข่าวจาก  ศูนย์ข่าว surinnews.com

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 53 ที่ผ่านมา  เวลา 09.30 น. ณ ศาลจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดงานวันรพี 7 สิงหาคม โดยมี ท่านนงนุช เปรมปิยะกิจ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุรินทร์ ได้กว่าวรายงานต่อ ท่านวีระพล บุญอารีย์  หัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธี ว่าด้วยวันที่ 7 สิงหาของทุกปี เป็นวันรพี

ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระชนม์ของ พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์(พระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์) พระบิดาแห่งกฏหมายไทย เพื่อเป็นการน้อมรำรำลึกและเทอดพระเกียรติของพระองค์ท่าน ศาลจังหวัดสุรินทร์ ศาลแขวงสุรินทร์ ศาลจังหวัดสุรินทร์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว และร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงาน "วันรพี 53" ขึ้น 

 

ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดสุรินทร์ เป็นอย่างดียิ่ง  ท่านวีระพล บุญอารีย์หัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธี  ได้กล่าวถึงยกย่องเทิดทูน "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" ข้าพระพุทธเจ้า นายวีระพล บุญอารีย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์  ในนามของบรรดานักกฎหมาย ข้าราชการ  ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดสุรินทร์ ขอพร้อมกันแสดงความกตัญญูกตเวที แด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ซึ่งมีพระประวัติและพระกรณียกิจที่สำคัญ  จนได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าเป็ฯ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย"  


            นางภาวิดา  ซุยว้ฒนา ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดสุรินทร์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี  งบประมาณในการจัดงานในครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลจังหวัดสุรินทร์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

          โดยมี นางงามเนตร  วรรณเทพสกุล เป็นประธานมูลนิธิฯ   นางปราณี  ดารา เป็นเลขานุการมูลนิธิ  สายด่วน 089-8455489  มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมตอบปัญหามากมาย รวมทั้งสามเณร  ด้านท่านเพชรน้อย  สมะวรรธนะ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวได้กล่าวว่า

ในปัจจุบันนี้ กฎหมายมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน  โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ  จึงจำเป็นที่เราจะต้องส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ด้านกฎหมายให้มากขึ้น 

ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้เข้าร่วมแข่งขันวัดความรู้ด้านกฎหมาย ศาลจังหวัดสุรินทร์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น และได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า

"ความรัก สายใยรัก และความอบอุ่นของครอบครัว จะช่วยลดปัญหาของคดีเยาวชนและครอบครัว  เพราะเมื่อครอบครัวเข้มแข็ง  สังคมย่อมเข้มแข็งตามไปด้วย "


              ต่อมาเมื่อเวลา 15.30 น. ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล คู่ชิงชนะเลิศระหว่าง ศาลยุติธรรม VS ทีมตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์  ผลการแข่งขัน  ทีมตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ชนะ 4:3 ในช่วงระหว่างพักการแข่งขันฟุตบอล มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  อาทิ วิ่งกระสอบ  ประเภททีมหญิง ชนะเลิศได้แก่ทีมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์  ประเภทชาย ทีมชนะเลิศได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์

 

และที่สนุกสนานไปกว่านั้น ก็คือ เกมส์ปิดตาตีหม้อ  สร้างเสียงหัวเราะและความสุขให้กองเชียร์และผู้ชม  ปิดท้ายด้วยการแข่งขันฟุตบอล VIP ระหว่าง ทีมสิงห์ VIP  ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการฝ่ายปกครอง จังหวัดสุรินทร์

โดยการนำทีมของ นายสมเกียรติ  สังข์ขาวสุทธิรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ VS ทีมรวมดารากระบวนการยุติธรรม ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าราชการตำรวจ อัยการ ศาล เรือนจำ นำทีมโดย นายวีระพล บุญอารีย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์  ผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีมรวมดารากระบวนการยุติธรรมชนะ 2:1

ธนินท์ทัศน์ ภูแก้ว รายงาน

โดย Editor - วันที่ 08/08/10 10:47 (อ่าน : 1487 , ตอบ : 0)


ผู้ตอบ :  
ข้อความ :  
อารมณ์ :                          
Security Code :     
     
จำนวนครั้งการเข้าชม