Bookmark  


โรงเรียนโสตศึกษา สุรินทร์ เตรียมความพร้อม ประเมินคุณภาพ ภายในเฉพาะคนพิการ

ภาพ/ข่าวจาก ศูนย์ข่าว surinnews.com

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนเฉพาะคนพิการ เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 3

 
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.55 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ นายบุญรักษ์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา ได้ดำเนินงานการประเมิณคุณภาพภายในโรงเรียนเฉพาะความพิการ เพื่อรองรับการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 3 โดยให้ สอดคล้องกับการบริหารการศึกษาปฏิบัติตามกฎกระทรวง ข้อที่ 5 ความว่า สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยยึดถือผู้เรียนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้มีคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพในโรงเรียนเฉพาะความพิการ จากสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ  4 ท่าน ได้แก่ นายคูณ นามบุรินทร์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 9 นายมานิตย์ คำงาม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 9 นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น และนางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประเมินเตรียมความพร้อม ข้อมูลโดยภาพรวมของโรงเรียนโสตศึกษาฯในการดำเนินงานของโรงเรียน ไม่ว่าเป็นในด้านวิชาการ / การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการและคุณภาพศึกษา

ทั้งนี้เพื่อมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีทักษะงานอาชีพ มีการพัฒนาหลายๆด้าน เช่น การพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาด้านกีฬา ศิลปะ ฝึกทักษะอาชีพ เช่นการเกษตร การทำข้าวหลาม ไส้กรอกอีสาน ไม้กวาดดอกหญ้า กาแฟ-เบเกอรี่ และทักษะอาชีพอื่นๆ ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงในอนาคต ในงานได้มีนักเรียนซึ่งพิการหูหนวก ได้แสดงความสามารถในการฟ้อนรำตามจังหวะเสียงเพลงให้รับชมอีกด้วย

สำหรับรางวัลที่เคยได้รับ นายพัลลภ มีดี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนคนพิการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 8 เมื่อปี 54 ณ กรุงโซล ประเทศ เกาหลีใต้ สาขา การจัดดอกไม้ นายวรพล พิมพ์จันทร์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬา คนหูหนวกทีมชาติเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล ในการแข่งขันกีฬาเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7 ปี 2012 ระหว่างวันที่ 26 พ.ค. – 2 มิ.ย.55 ณ กรุงโซล ประเทศเก่าหลีใต้ ได้ตำแหน่งรองแชมป์เอเชียแปซิฟิก

โดย Editor - วันที่ 14/06/12 14:58 (อ่าน : 954 , ตอบ : 0)


ผู้ตอบ :  
ข้อความ :  
อารมณ์ :                          
Security Code :     
     
จำนวนครั้งการเข้าชม