Bookmark  


ด่านช่องจอม จ.สุรินทร์ คึกคัก มีมูลค่าส่งออกสูง เกือบ 700 ล้านบาท

ภาพ/ข่าวจาก ศูนย์ข่าว surinnews.com

นายสิทธิพร บางแก้ว พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านด่านถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ในปี 2554 ที่ผ่านมา มีมูลค่ารวม 638 ล้านบาท ส่งออก 604 ล้านบาท นำเข้า 34 ล้านบาท ดุลการค้า 563 ล้านบาท สำหรับปี 2555 การค้าขายคึกคัก คาดว่าจะได้ดุลเกินกว่า 700 ล้านบาท

โดยมีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง , เบียร์ ,วิสกี้, เครื่องดื่มน้ำผลไม้,ปูนซิเมนต์ถุง,เครื่องดื่มชูกำลัง,กระเบื้อง,เครื่องดื่มน้ำอัดลม, น้ำมันพืช เป็นต้น ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ มันสำปะหลัง , รถจักรยานเก่าใช้แล้ว, เสื้อผ้า,ผ้าเก่าใช้แล้ว, ส่วนของพรรณไม้ และอื่นๆ

 

 จังหวัดสุรินทร์ มีพรมแดนติดกับจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ความยาวตลอดแนวชายแดน ประมาณ 110 กิโลเมตร มีจุดผ่านแดนถาวร 1 จุด คือ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม –โอเสม็ด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการยกฐานะจุดผ่อนปรนการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมโอเสม็ด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2545 โดยเปิดนำเข้า – ส่งออกสินค้าและการผ่านแดนทุกวันระหว่างเวลา 07.00 – 20.00 น. และคาดว่าในอนาคตจะมีการเปิดจุดผ่านแดนจุดอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป.

 

โดย Editor - วันที่ 26/06/12 10:39 (อ่าน : 469 , ตอบ : 0)


ผู้ตอบ :  
ข้อความ :  
อารมณ์ :                          
Security Code :     
     
จำนวนครั้งการเข้าชม