Bookmark  


แรงงาน สุรินทร์ ติวเข้มให้ความรู้แก่อาสาสมัครฯ รู้เท่าทัน ยาเสพติด

ภาพ/ข่าวจาก ศูนย์ข่าว surinnews.com                          แรงงานจังหวัดสุรินทร์ ติวเข้มให้ความรู้แก่อาสาสมัครแรงงานอาสาสมัครแรงงานให้รู้เท่าทันยาเสพติดและสร้างเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

 

                          เมื่อ วันที่ 26ก.ค.55  นายนพพร  เกษมสุข  แรงงานจังหวัดสุรินทร์  ได้กล่าวภายหลังจากเป็นประธาน เปิดการอบรมโครงการ  “อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน”ที่มูลนิธิพัฒนาอีสาน จังหวัดสุรินทร์ ว่า  สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์  ร่วมกับศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์  ได้ดำเนินการอบรมให้อาสาสมัครแรงงานได้รู้เท่าทันและแก้ปัญหาได้    ทั้งนี้เพื่อรณรงค์สร้างกระแสปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการนำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาเป็นแนวร่วมและเครือข่ายไว้สอดส่องดูแลและได้นำความรู้ที่ตนเองได้รับ เอาไปถ่ายทอดให้คนในชุมชนได้รับทราบรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด  โดยมี
                 
ขอบคุณ ภาพ ข้อมูลจาก นิ่มนวล  มานาดี   ข่าว- สุรินทร์ / 088-7118549

โดย Editor - วันที่ 27/07/12 11:45 (อ่าน : 435 , ตอบ : 0)


ผู้ตอบ :  
ข้อความ :  
อารมณ์ :                          
Security Code :     
     
จำนวนครั้งการเข้าชม