Bookmark  


สุรินทร์ แล้งจัด! ระงับ ทำนาปรัง อย่างเด็ดขาด

อ่างเก็บน้ำ 9 ใน 20 แห่ง ของจังหวัดสุรินทร์ วิกฤติ ชลประทาน ประสาน อบต. ระงับการทำนาปรัง อย่างเด็ดขาด

ภาพ/ข่าว จาก ศูนย์ข่าว surinnews.com

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.55 ที่ผ่านมา นายเจษฏา บุญสุยา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดสุรินทร์ยังน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำ9 แห่ง จาก 20 แห่งของจังหวัดสุรินทร์ ปริมาณเก็บกักน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำอำปึล อำเภอเมืองสุรินทร์ ,อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว อำเภอรัตนบุรี, อ่างเก็บน้ำหนองกา อำเภอรัตนบุรี ,อ่างเก็บน้ำลุมพก อำเภอปราสาท,อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม อำเภอ ชุมพลบุรี , อ่างเก็บน้ำห้วยเชิง อำเภอกาบเชิง ,อ่างเก็บน้ำลุงปุง อำเภอท่าตูมและอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จึงได้ประสานไปยัง อบต.  และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้ง 9 แห่งให้งดทำนาปรังโดยเด็ดขาด

สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงซึ่งที่ผ่านมาอยู่ในขั้นวิกฤติ ขณะนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บ111 เปอร์เซนต์ ทำให้มั่นใจว่าจะเพียงพอต่อพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังในเขตชลประทานและการผลิตน้ำประปาในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ตลอดฤดูแล้งนี้
อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด เนื่องจากคาดว่าจะมีความรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา พร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 12 เครื่อง และรถบรรทุกน้ำเพื่อออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนแล้ว

โดย Editor - วันที่ 06/11/12 14:12 (อ่าน : 645 , ตอบ : 0)


ผู้ตอบ :  
ข้อความ :  
อารมณ์ :                          
Security Code :     
     
จำนวนครั้งการเข้าชม