ความเชื่อ ความศรัทธา!! ชาวบ้านที่บนบานศาลกล่าว และขอพรไว้กับศาลปู่ตา หรือศาลปู่แห ย่าขันทอง เมื่อได้สมความปรารถนา ก็จะนำอาหารคาวหวาน การแสดงต่างๆมาถวาย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วันนี้ (9 พ.ค.62)ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ รายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้ง ทำให้ชาวบ้านในหลายพื้นที่ต่างก็หาวิธี แก้ปัญหาเพื่อสู้กับความแห้งแล้ง อย่างที่หมู่บ้านโนนแดง ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ชาวบ้านพร้อมใจกันมาทำพิธีเลี้ยงศาลปู่ตา สิ่งศักดิ์สิทธิของหมู่บ้าน เพื่อขอให้ฝนตกลงมาบรรเทาความเดือดร้อน โดยชาวบ้านโนนแดงุแห่งนี้ มีประเพณี ที่ศักดิ์สิทธิ์ ประกอบการเซ่นปู่ตา ในเดือนหกของทุกๆปี  ซึ่งชาวบ้านที่บนบานศาลกล่าว และขอพรไว้กับศาลปู่ตา เมื่อได้สมความปรารถนา ก็จะนำอาหารคาวหวาน การแสดงต่างๆมาถวาย 

          หลังจากพิธีเซ่นไหว้ปู่ตาเรียบร้อยแล้ว มีการจุดบั้งไฟ จำนวน 3 บั้ง โดยมีความเชื่อว่า จุดบั้งที่  1 เป็นการบูชาพญาแถนขอฟ้า ขอฝน ให้ฝนตกตามฤดูกาล จุดบั้งที่ 2 เพื่อขอให้ปู่ตาช่วยปกปักรักษาลูกหลานในชุมชนให้อยู่ดีมีสุข  และจุดบั้งที่ 3 เพื่อให้ปู่ตาช่วยดูแลรักษาวัว ควายที่ใช้สำหรับไถนา ให้วัวควายแข็งแรง ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน สามารถไถนาให้เจ้าของทำนาได้เสร็จสมบูรณ์

      หลังจากพิธีเซ่นไหว้ปู่ตาเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านจะนำอาหารคาว หวานที่เหลือจากเซ่นไหว้ไปกินร่วมกัน เพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้ชาวบ้านมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ ไม่ขาดแคลน เมื่อทุกคนอิ่มหมีพีมันแล้วก็มีการสาดน้ำ ประแป้ง และฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนานเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล น้ำท่าอุดมสมบูรณ์  มีน้ำดื่มน้ำใช้เพียงพอกับความต้องการของชาวบ้าน    

     นายสงวน ศรีวะรมย์ ผู้ใหญ่บ้านโนนแดงเล่าว่า ประเพณีเซ่นปู่ตาของบ้านโนนแดงถือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านปฏิบัติสืบต่อกันมากว่า 100 ปี เพราะมีความเชื่อ ความศรัทธาต่อปู่ตาประจำบ้านที่ช่วยปกปักรักษาชาวบ้านให้ร่มเย็นเป็นสุข  และมีความเชื่อว่าถ้ามาบนบานศาลกล่าวอะไรก็จะให้สำเร็จผลใครทำผิดต่อปู่ตาก็จะถูกปู่ตาลงโทษ ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วย เมื่อไปเซ่นไหว้ ขอขมาก็จะหายป่วยไข้ ประเพณีเซ่นปู่ตาบ้านโนนแดงจึงถือเป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์  ทุกคนมาด้วยความเชื่อและศรัทธา     ถือเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนได้อีกด้วย   

                      ภาพ/ข่าว สมุทร สนิทพันธ์ ผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์รายงาน

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2563)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน