ซแรย์ อทิตยา!! โรงเรียนชาวนาเชิงนิเวศน์ เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 (มีคลิป)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ซแรย์ อทิตยา!! โรงเรียนชาวนาเชิงนิเวศน์ เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 (มีคลิป)

วันนี้(20 พ.ค. 62) ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ ได้ลงพื้นที่ ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ หลังจากได้รับรายงานว่า ที่นี่มีโรงเรียนชาวนา “ซแรย์ อทิตยา”

ซึ่งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึล เป็นโครงการพิเศษในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยพระองค์ทรงตั้งพระทัยให้ที่นี่ เป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตร ในพระดำริภายใต้การดูแลของ “โครงการเกษตรอทิตยาทร”

พื้นที่ของ ซแรย์ อทิตยา ได้ออกแบบเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตลอดจนพัฒนาให้เป็นแหล่งพักผ่อนและท่องเที่ยวทางธรรมชาติของชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชนในพื้นที่ และจากส่วนกลาง

ภายในโรงเรียนชาวนาแห่งนี้ มีการจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ความรู้เรื่องข้าวประเพณีวัฒนธรรมและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฐานที่ 2 ทรัพยากรดิน การรักษาดินและการฟื้นฟูดินด้วยวิธีธรรมชาติ ฐานที่ 3 ระบบนิเวศน์แปลงนาการป้องกันกำจัดโรคด้วยพืชสมุนไพร ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

และประโยชน์ของแมลงศัตรูข้าวตามความสมดุลย์ของระบบนิเวศน์ ฐานที่ 4 การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ โดยเฉพาะการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 อย่างมีประสิทธิภาพ ฐานที่ 5 กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และฐานที่ 6 การแปรรูปข้าวเพิ่มคุณค่าสารอาหาร

และเพิ่มมูลค่าเศรษฐศาสตร์สำหรับชาวนาไทย นอกจากฐานการเรียนรู้ดังกล่าวแล้ว ที่นี่ยังมีเนื้อที่อีกร่วม ๆ 20 ไร่ ที่กันไว้สร้างอาคารที่พัก ด้วยจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าพักได้ใช้บริการแปลงนาทดลอง อีกทั้งยังได้สัมผัสบรรยากาศของท้องทุ่งนา

โดยหากมีความประสงค์จะทดลองปักดำนาในแปลงนาสาธิตก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ หากท่านต้องการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศแบบท้องทุ่ง “ซแรย์ อทิตยา” เป็นอีกหนึ่งที่ที่ท่านห้ามพลาด โครงการตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึล ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 088-272-5771

ภาพ/ข่าว สมพุต เกตขจร ผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์ รายงาน.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2563)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน