พ่อเฒ่าเมืองช้างรื้อฟื้นภูมิปัญญาเครื่องจักสานจากวัสดุท้องถิ่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ชมคลิป)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

  วันนี้(22 ก.ค.62) ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่สวนป่ารีสอร์ท  ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) โรงเรียนครอบครัว ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์  เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน 21 แห่ง  ได้พบกับคุณตาเหลื่อม  พรหมบุตร  อายุ 82 ปี อยู่บ้านลำพุก หมู่ 14 ตำบลตาเบา  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มานั่งสานตะกร้า  ชะลอม กระบุงและของใช้อื่นๆตามที่ลูกค้าสั่ง  มีคนมามุงดูและอุดหนุนสินค้าเป็นจำนวนมาก 

            จากการสอบถามคุณตาเหลื่อม ทราบว่า คุณตาได้เรียนรู้การจักสานจากบรรพบุรุษ และทำสำหรับใช้งานในครัวเรือนทั้งกระด้ง ตะกร้า กระบุง เครื่องมือประมงและของใช้อื่นๆมากมาย เพราะในสมัยนั้นชาวบ้านนิยมทำเครื่องจักสานใช้เอง  ลูกหลานทุกคนต้องสามารถทำเครื่องจักสานได้ใช้เอง  เมื่อสังคมมีการพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชาวบ้านหาซื้อข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากพลาสติกมากขึ้น  วิถีชีวิตของครอบครัวในชุมชนเปลี่ยนไป  คนในชุมชนได้รับความสะดวกสบาย  แต่ทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบตามมามากมาย ขยะพลาสติกเกลื่อน  คุณตาจึงได้รื้อฟื้นภูมิปัญญาเครื่องจักสานที่เคยทำเมื่อหลายปีก่อนมาใช้และชวนเพื่อนๆในโรงเรียนผู้สูงอายุมารวมกลุ่มกันทำเครื่องจักสาน และนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน จนเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนในตำบล จนนำไปสู่การตลาดที่มียอดสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก

            นางสาวจุฬา  สว่างภพ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.ตาเบา  เล่าให้ฟังว่า  อบต.ตาเบาได้เริ่มจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นเมื่อปี 2561 ทำกิจกรรมสร้างการเรียนรู้กับผู้สูงอายุ และได้มีการค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลตาเบา พบว่า นักเรียนผู้สูงอายุในตำบลตาเบามีภูมิปัญญาหลายเรื่องมาก  ทั้งทอผ้าไหม การเกษตร การประมง เครื่องจักสาน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรื่องอื่นๆ  จึงได้มีการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รื้อฟื้นภูมิปัญญาเรื่องต่างๆขึ้นมา  โดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านการจักสานเป็นภูมิปัญญาที่น่าสนใจ เนื่องจากตำบลตาเลาต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการรณรงค์ให้คัดแยกขยะในครัวเรือน ใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้  จึงได้มีการรวมกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาในการจักสาน จำนวน 55 คน ให้ผู้สูงอายุได้รื้อฟื้นภูมิปัญญาเครื่องจักสานและพัฒนาฝีมือขึ้นมาให้มีความสวยงามและทันสมัย  ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้กระแสการใช้เครื่องจักสานแทนวัสดุจากพลาสติกได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  ทำให้มียอดขายและยอดสั่งซื้อเครื่องจักสานเป็นจำนวนมาก ทางศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลตาเบา จึงได้มีการพัฒนาฝีมือการทำเครื่องจักสานและจัดหาเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกและสามารถเพิ่มยอดการผลิต ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องเหลาไม้ไผ่จากวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ทำให้ทุ่นแรงผู้สูงอายุและเหลาไม้ไผ่ได้เร็วขึ้น จึงทำให้เพิ่มยอดการผลิตได้มากขึ้น

ใครที่อยากอุดหนุนสินค้าเครื่องจักสานฝีมือนักเรียนผู้สูงอายุตำบลตาเบา  สามารถสั่งซื้อและสั่งผลิต โดยสอบถามได้จากนางสาวจุฬา  สว่างภพ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  อบต.ตาเบา  โทร 0810697377

 ภาพ/ข่าว  นายสมุทร  สนิทพันธ์  ผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2563)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน