สุรินทร์-พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร และตำรวจ พบผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนสังขะ ตามโครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด จังหวัดสุรินทร์

วันนี้(6 ส.ค.62) ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ รายงานว่า เมื่อเวลา 07.40 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร และตำรวจ พบผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ตามโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนสังขะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ได้มีโอกาสพบปะชี้แจงแนวนโยบาย สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียน เยาวชน ได้รับทราบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา เยาวชน แนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิต ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครู อาจารย์และนักศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มอบเกียรติบัตรครู นักเรียนสุรินทร์รักความเป็นไทย แก่ครูและนักเรียน มอบอุปกรณ์กีฬา หมวกนิรภัยให้นักเรียน และสิ่งของให้แก่โรงเรียนสังขะ

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ฝากความห่วงใยแก่นักเรียน เยาวชนทุกคน ขอให้ทุกคนโตขึ้นอย่างปลอดภัย มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะอาชีพ มีความประพฤติที่เรียบร้อย และขอให้นักเรียนทุกคนน้อมนำศาสตร์พระราชา เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และขอให้นักศึกษานำค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รวมพลังความสามัคคีในการทำความดีให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ

ผ่านโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตลอดจนช่วยกันพัฒนาสถาบัน จังหวัด และประเทศชาติสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป และที่สำคัญโตขึ้นอยากทำอาชีพอะไร ก็แล้วแต่ความฝัน แต่ขอให้เป็นคนดีของสังคม

ภาพ/ข่าว ทีมข่าวสุรินทร์นิวส์ รายงาน.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2563)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน