โครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เรามีแต่ให้ มอบด้วยใจสู่ประชาชน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

จังหวัดสุรินทร์จัดโครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม นำหน่วยบริการภาครัฐออกให้บริการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่โรงเรียนบ้านอาโพน ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านอาโพน หมู่ที่ 1 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2562 เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

โดยการนำบริการจากภาครัฐไปบริการให้กับประชาชนในพื้นที่โดยตรง เพื่อแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชน เพิ่มโอกาสและช่องทางเข้าถึงการบริการภาครัฐได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างถูกต้อง

โดยมีนายธาตรี สิริรุ่งวนิช นายอำเภอบัวเชด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบัวเชด และชาวอำเภอบัวเชดทุกภาคส่วนมาให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์

โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. การมอบเวชภัณฑ์สัตว์ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน จำนวน 1 ชุด

2. การมอบพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว ให้แก่กำนันตำบลอาโพน

3. การมอบจักรยานให้เด็กนักเรียนดี แต่ยากจน จำนวน 2 คัน 

4. การมอบทุนของกองทุนเพื่อนชาวสุรินทร์ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท

5. การมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ทุนๆ ละ 1,000 บาท

6. การมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท

7. การมอบทุนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 11 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท

8. การมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ จำนวน 100 ชุด

เสร็จพิธีการมอบสิ่งของต่าง ๆ ให้กับราษฎรแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.สุรินทร์ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ ในบริเวณโรงเรียนบ้านอาโพน

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และคณะเยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.สุรินทร์ เยี่ยมประชาชนและชมการบริการของส่วนราชการ ชมนิทรรศการของส่วนราชการ หน่วยงานที่ร่วมโครงการจังหวัดสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม เยี่ยมชมบูทการจัดแสดงและจุดให้บริการประชาชน ทั้งมีของดี ของขึ้นชื่ออำเภอบัวเชด มีทั้งผลิตผลทางการเกษตรและสินค้า OTOP นวัตวิถี มาจัดแสดงให้ประชาชนและผู้มีร่วมงานได้เลือกซื้อสินค้า โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินพบปะเยี่ยมเยียนทุก  ๆ บูทอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดและทำพิธีมอบบ้านโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ให้แก่ครอบครัวของนางกาล โตะสำรับ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสะอาด ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบสิ่งของให้กับครอบครัวนางกาลฯ เพิ่มเติมอีก ดังนี้

1. การมอบพระพุทธรูปจำนวน 1 องค์ พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด

2. การมอบเงินค่าครองชีพ จำนวน 3,000 บาท

3. การมอบรถจักรยาน จำนวน 1 คัน

4. การมอบไก่พื้นเมือง 5 ตัว พร้อมเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด

5. การมอบพันธุ์ปลา จำนวน 500 ตัว อาหารปลา จำนวน 1 ถุง บ่อพลาสติก จำนวน 1 บ่อ

6. มีหน่วยงานในพื้นที่อำเภอบัวเชดได้ร่วมกันมอบสิ่งของและพันธุ์ไม้เพาะปลูกให้แก่ครอบครัวของนางกาล โตะสำรับ อีกส่วนหนึ่งด้วย

นายอำเภอบัวเชด กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่จังหวัดสุรินทร์ได้นำโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านอาโพน หมู่ที่ 1 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน และผู้ที่เข้ารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มาออกบูทในพื้นที่ของโครงการฯ เป็นจำนวนมาก และนายอำเภอบัวเชดได้กล่าวขอขอบคุณส่วนราชการทุกภาคส่วนของอำเภอบัวเชดได้ให้ความร่วมมือช่วยกันสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ และทำให้การจัดกิจกรรมของโครงการฯสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2563)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน