108 อาชีพ “เปิดบ้านการอาชีพ Open House สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สุรินทร์-108 อาชีพ “เปิดบ้านการอาชีพ Open House สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน”

วันนี้(16 ส.ค.62)ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์รายงานว่า เวลา 09.30 น.ที่ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ จัดงาน “เปิดบ้านการอาชีพ Open House สู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน”

โดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการ และด้านอาชีพ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในอนาคต

และเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนความโดดเด่นของสถานศึกษา พร้อมร่วมเปิดบ้านสถานศึกษา การประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน และดึงดูดผู้สนใจให้สมัครเรียนกับสถานศึกษา สอดคล้องกับนโยบายเพิ่มปริมาณผู้เรียนและภารกิจของสำนักงานการอาชีวศึกษา ในการผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านฝีมืออาชีพ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี

ซึ่งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อสอดคล้องกับตลาดแรงงาน และความก้าวหน้าในอาชีพของนักเรียน นักศึกษา ในอนาคต ขอฝากให้ครูต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้ทันกับสภาพปัจจุบันของสังคมที่มีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ความสามารถในวิชาชีพไปใช้ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ

การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก เยี่ยมชมนิทรรศการ และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของแต่ละแผนกวิชา พร้อมรับของรางวัลมากมาย การจัดกิจกรรมเปิดบ้านการอาชีพ Open House ให้บุคคลภายนอกได้รับชมการเรียนรู้ การทำงานหารายได้ระหว่างเรียน งานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ขนาดเล็กกึ่งอัตโนมัติ วิชางานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น วิชาสกรีนเสื้อ วิชางานซ่อมพัดลม วิชาจัดดอกไม้ วิชาพับเหรียญโปรยทานและในจัดกิจกรรม 108 อาชีพในงานนี้เพื่อสอนอาชีพแก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์และยกระดับการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพแก่นักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา เพื่อปรับทัศนคติที่ดีต่อการเรียนอาชีวศึกษาของผู้ปกครองในชุมชน

สุรินทร์นิวส์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2563)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน