สาธุ!! “ผู้ว่าฯสุรินทร์ พาเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ” ท่ามกลางสายฝน มุ่งส่งเสริมให้ขัดเกลาจิตใจโดยใช้หลักธรรมนำสู่การปฏิบัติงาน(มีคึลิป)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วันนี้ (29 ส.ค. 62) ตั้งแต่ช่วงเช้าพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอเขวาสินรินทร์ และรอบๆวัดศาลาเย็น ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์  ต่างนำอาหารคาวหวาน น้ำดื่ม ผลไม้จำนวนมาก เข้ามาจัดเตรียมสำรับถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสามเณร ในวันพระแรม 14 ค่ำ เดือน 9  โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ข้าราชการ  และประชาชนเข้าวัดทำบุญในวันพระ

ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ” ท่ามกลางบรรยากาศฝนตกตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาทำให้อากาศเย็นสบาย โดยตั้งใจที่จะนำส่วนราชการและประชาชนเข้าวัดเพื่อสร้างความจรรโลงจิตใจ รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในครอบครัวและชุมชน อีกทั้ง

เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ สร้างระเบียบวินัย สร้างจิตสำนึกให้มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป และเป็นการปลูกจิตสำนึกในความจงรักภักดีต่อสถาบัน โดยมีพระครูประดิษฐ์ธรรมวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเขวาสินรินทร์ เป็นประธานสงฆ์และแสดงสัมโมทนียกถา  พระอธิการสายแพร กตฺปุญโญ เจ้าอาวาสวัดศาลาเย็น นำพระเถรานุเถระให้ศิลให้พร ซึ่งโครงการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกับคณะสงฆ์และส่วนราชการจัดขึ้น

 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ศาสนาเป็นสถาบันหลักของบ้านเมืองตั้งแต่อดีต และวัดก็เป็นสิ่งเชื่อมโยงพุทธศาสนิกชนกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะวันธรรมสวนะ หรือ วันพระ บางเวลาหน่วยงาน องค์กร ที่ปฏิบัติหน้าที่ต่างมีข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเข้าวัด ซึ่งสถานที่กล่อมเกลาจิตใจตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ 

จึงได้ดำริโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะขึ้นมา  ในฐานะพุทธศาสนิกชนจึงถือควรปฏิบัติโดยเฉพาะการรักษาศีล 5 จะทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่และเข้มแข็ง

โดยเฉพาะคนรุ่นหลังจะได้เห็นแบบอย่างของการประพฤติดี ปฏิบัติดี ใกล้ชิดสถานที่เป็นมงคลแก่ชีวิต คือวัด ในมิติด้านจิตใจคือการคิดดี กล่อมเกลาจิตใจ ในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง โดยวันนี้เป็นการส่งท้ายโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์จะเกษียณอายุราชการในปลายเดือนกันยายนนี้

ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2563)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน