เด็ก เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจสำนึกรักบ้านเกิด(ชมคลิป)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

  เด็ก เยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจสำนึกรักบ้านเกิด

วันนี้ (13 ก.ย.62) สภาเด็ก เยาวชนตำบลกุดหวาย  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย  อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็ก เยาวชนตำบลกุดหวาย โดยการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนจาก 6โรงเรียนในตำบลกุดหวาย ได้แก่ โรงเรียนกุดผไทประชาสรรค์  โรงเรียนบ้านกุดหวาย  โรงเรียนบ้านโคกสนวน  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์  และโรงเรียนบ้านกระแสร์อุดม – ท่าโคราช จำนวนทั้งสิ้น 30 คน

   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้เด็กเยาวชนรู้จักตัวเอง รู้จักชุมชนมากขึ้น  ได้นำความสามารถ ความถนัดที่ตนเองมี มาช่วยพัฒนาบ้านเกิดที่ตนเองอาศัยอยู่ ซึ่งตำบลกุดหวายมีสิ่งดีๆมากมาย ทั้งอ่างลำพอกที่มีทิวทัศน์สวยงาม  กาละแมห่อใบตอง ที่ทำแค่หมู่บ้านกุดหวายหมู่บ้านเดียวในอำเภอศีขรภูมิ  ควายน้ำ  และกลุ่มวิสาหกิจขุมชนต่างๆมากมาย 

   ในกิจกรรมได้มีการชวนให้เด็ก เยาวชนวิเคราะห์ตนเอง ให้รู้จักตัวเอง  วิเคราะห์ชุมชน ค้นหาเรื่องราวดีๆในชุมชน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ทำกิจกรรมในบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน  ได้มิตร มีความสุข เด็ก เยาวชนร่วมคิด ร่วมทำ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทุกขั้นตอน

  ภาพ/ข่าว  นายสมุทร สนิทพันธ์ ผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2563)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน