ยิ้มได้!!”สุรินทร์โมเดล” ผู้ว่าเมืองช้าง เร่งแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน..สกก. 8 บูรณาร่วมการ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำอำปึล ครั้งที่ 2

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมกิจกรรมการมีส่วนร่วมโครงการ   เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำอำปึล จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม 

และพลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขต 1 เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน

อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และผู้นำชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบและผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าว จำนวน 60 คน เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โครงการชลประทานสุรินทร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานพัฒนาแหล่งน้ำ   ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ตั้งอยู่ที่ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ มีแผนการดำเนินงาน 4 ปี ( 2564 – 2567 ) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำอำปึล ตั้งอยู่ที่ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีแผนการดำเนินงาน 4 ปี ( 2565 – 2568 ) ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 โครงการ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถบรรเทาภัยแล้งแก่ราษฎรในพื้นที่เขตตำบลเทนมีย์ และพื้นที่เขตอำเภอเมืองสุรินทร์ให้มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร

ภาพ/ข่าว สุวิมล สมชื่อ ประชาสัมพันธ์สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 สุรินทร์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2563)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน