สอนนักเรียนเกี่ยวข้าวสืบสานวิถีชีวิตชาวนาไทย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (มีคลิป)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สุรินทร์-สอนนักเรียนเกี่ยวข้าวสืบสานวิถีชีวิตชาวนาไทย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านทัพทัน ต. ทัพทัน อ. สังขะ จ. สุรินทร์

ที่บริเวณแปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  นายวสันต์ ลาดศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพทัน ต. ทัพทัน อ. สังขะ จ. สุรินทร์ นำนักเรียนร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตที่นักเรียนร่วมปลูกข้าวในเนื้อที่ 1 งานเศษ  เมื่อครบ 90 วัน แบบวิถีโบราณ

ซึ่งใช้เคียวเกี่ยวข้าวแทนเครื่องจักรกล เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ ถึงวิถีคนไทยสมัยบรรพบุรุษ ผลผลิตที่ได้ก็นำไปสีให้นักเรียนได้บริโภค ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เด็กๆช่วยกันอย่างขะมักเขม้น เป็นบ้างไม่เป็นบ้าง ต่างรู้สึกตื่นเต้นและสนุกสนานกับกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างมาก

สำหรับการปลูกข้าวในแปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ครูจิดาภา กำมนาฎ ช่วยสอนทุกขั้นตอนการปลูกข้าวจนถึงขั้นตอนสุดท้าย คือสอนการใช้เคียวเกี่ยวข้าว  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและปลูกฝังเด็กๆ รุ่นใหม่ได้ลงมือทำจริงทำให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทยให้มีความภาคภูมิใจ  

รู้ว่ารากเหง้าของเราคืออะไร  อาชีพชาวนาไม่ตกงานไม่อดข้าว เป็นอาชีพที่น่ายกย่องเพราะถือเป็นกระดูกสันหลังของชาติ สำหรับข้าวที่เกี่ยวได้นั้นจะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ  นำไปสีเป็นข้าวสารนำไปสู่โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน  อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ใช้ปลูกข้าวในครั้งต่อไป

นายวสันต์ ลาดศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพทัน กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนมาเกี่ยวข้าวแบบโบราณ เป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สำหรับนักเรียน ก็คือโรงเรียนมีพื้นที่เล็กๆส่วนหนึ่งก็เลยอยากให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการเกษตรการทำนา โดยให้คุณครูจิดาภาเป็นผู้รับผิดชอบได้ทำนา 1 แปลง ทุกปีก็จะมีการเกี่ยวเกี่ยว ผลผลิตก็จะนำไปสีข้าวมาเป็นข้าวเพื่อให้นักเรียนได้บริโภคอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนบ้านทัพทันก็จะทำกิจกรรมนี้ทุกๆปี เห็นว่า การเพิ่มโอกาสเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว นาลิวัน ราศรี / เรียบเรียง สมศักดิ์ ตระกูลสุข

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2563)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน