จัดยิ่งใหญ่ ตำบลเข้มแข็งจับมือเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดงานบัวโคกนิทรรศ เพื่อแสดงนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาคนทุกช่วงวัย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 วันนี้ (20 ธันวาคม 2562)  ผู้สื่อข่าวประจพจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบัวโคก  ต.บัวโคก  อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์  ได้พบกับงานบัวโคกนิทรรศ  ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก 

ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งโรงเรียน  ชุมชน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รพ.สต. และองค์กรต่างๆ  มาร่วมแสดงผลงานในการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ทั้งในส่วนของพื้นที่กิจกรรมร้อง  เล่น  เต้น อ่าน และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  การแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา 

การให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพ  การส่งเสริมอาชีพ  วิถีภูมิปัญญาชุมชน รวมไปถึงพืช ผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ สดๆจากชาวบ้านที่นิยมปลูกผักตามหัวไร่ปลายนาหลังฤดูเก็บเกี่ยว

การจัดงานบัวโคกนิทรรศ ครั้งที่ 5 เป็นงานที่ได้มีการจัดมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และมีการพัฒนารูปแบบการจัดงานมาทุกปี ในปีนี้ 

เริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 16-20 ธันวาคม 2562  โดยในช่วง 3 วันแรกเป็นการจัดสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ซึ่งเป็นการสอบที่เปิดกว้างให้เด็กที่สนใจทั่วไปจากทุกพื้นที่ทั้งในจังหวัดสุรินทร์และต่างจังหวัด  มาสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของตนเอง เพื่อจะได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  แถมยังมีรางวัลพร้อมเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมจากทุกระดับชั้นด้วย

     จากคำกล่าวของนายทองนรินทร์  สาแก้ว  กำนันตำบลบัวโคก ได้กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมกับการจัดงานบัวโคกนิทรรศมาก  ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นทุกปี  ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน  ได้เห็นถึงความทุ่มเท เสียสละและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ตำบลบัวโคกจะพัฒนารูปแบบการจัดงานอย่างต่อเนื่องและจะมีการจัดขึ้นทุกปี  เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของลูกหลานในตำบลบัวโคกให้มีคุณภาพทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน ควบคู่กับการฝึกทักษะวิชาชีพให้มีทักษะชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  ภาพ/ข่าว นายสมุทร  สนิทพันธ์  ผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2563)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน