ฝึกอาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัวทหารผ่านศึก ด้วยแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ชมคลิป)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

  วันนี้ (24 ม.ค.63) ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์  ลงพื้นที่วัดป่ามหานครธรรม บ้านบุใหญ่  ต.บัวโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์  พบกับการจัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ  หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร  การทำน้ำปลา การเพาะถั่วงอกและการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีต่างๆ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทหารผ่านศึก  ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ ได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

  การจัดอบรมในครั้งนี้ทีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน  ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถพึ่งตนเองได้  มีรายได้ที่มั่นคงสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้  

โดยการอบรมในครั้งนี้เน้นการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะ  สามารถนำความรู้ไปใช้ต่อได้เลย  เน้นการแปรรูปอาหารและของใช้ในครัวเรือน โดยใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในครัวเรือนหรือท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่มีอยู่  ให้มีรายได้เสริมจากการทำนาปี

   นอกจากนี้ยังมีการสาธิตและทดลองการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการนำน้ำมาใช้ทำการเกษตร  เป็นการช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง  ให้เกษตรกรสามารถมีน้ำใช้ทำการเกษตรได้ทั้งปี  โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หนือโซลาร์ เซลล์

ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก เพราะเป็นปัญหาที่เกษตรกรทุกคนพบเจอในหน้าแล้ง ทำให้ไม่สามารถทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่ดีได้  การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการเกษตรจึงเป็นช่องทางที่สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำสำหรับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว นายสมุทร  สนิทพันธ์  ผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2563)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน