อำเภอสนมผนึกพลังเครือข่าย พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านทั้งอำเภอ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วันนี้ (21 ก.พ.63) ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์ได้รายงานว่าสถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนม  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักสื่อสารสุขภาวะส่งเสริมการอ่าน ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.  ครูปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครูอนุบาลจากโรงเรียนประถมศึกษาและแกนนำส่งเสริมการอ่านในอำเภอสนมและอำเภอใกล้เคียง  จำนวน 120 คน  โดยได้จัดขึ้นที่หอประชุมอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

    การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวีรศักดิ์   บัวศรี  นายอำเภอสนม มาเป็นประธานในการเปิดการอบรม และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  มาจัดอบรมให้แกนนำนักสื่อสารสุขภาวะส่งเสริมการอ่านมีความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการอ่าน มีทักษะและวิธีการใช้หนังสือนิทานในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

     โดยเน้นพัฒนากลไกสาธารณสุข ให้ อสม. ได้นำหนังสือนิทานลงไปเยี่ยมบ้านที่มีเด็กปฐมวัย ให้มีโอกาสในการเข้าถึงหนังสือนิทาน  มีกิจกรรมที่หลากหลาย กระตุ้นความสนใจให้เด็กรักการอ่านและเกิดการเรียนรู้

     นางสุดใจ  พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กล่าวว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยการอ่านหนังสือนิทาน เป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็กได้เติมเต็มความเป็นมนุษ์อย่างอิสระ   แล้วเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

     ภาพ/ข่าว นายสมุทร  สนิทพันธ์  ผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2563)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน