“เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว ประกาศผ่านหอกระจายข่าวด้วยภาษาถิ่น เข้าถึงประชาชน ผนึกกำลังสู้โควิด 19 (มีคลิป)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วันนี้ 8 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ดั่งเช่นปัจจุบัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชน ถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการทำงานเข้าถึงประชาชน ขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ และเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชน เช่น การป้องกัน การเฝ้าระวังโรค ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ประกาศผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน บอกกล่าวข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากจังหวัด ผ่านอำเภอ ตำบล ลงสู่หมู่บ้าน เข้าถึงประชาชนในทุกเช้า หรือถ้ามีเหตุด่วนก็สามารถกระจายข่าวออกไปได้อย่างทันที  ทั้งนี้ความสัมพันธ์ในชนบทที่จะสนิทสนมและใกล้ชิดกัน ส่งผลให้ในยามวิกฤติ ชาวบ้านก็จะคอยสอดส่องดูแลกันและกัน ข่าวสารที่ถูกต้องซึ่งรับมาจากผู้ใหญ่บ้านก็จะนำไปบอกต่อ เรียกได้ว่าชาวบ้านทุกคนเปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดระวังภัยของหมู่บ้าน

โดยเฉพาะที่ หมู่บ้านช้างบ้านหนองบัว หมู่ 14 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์(หนองบัวโฮมสเตย์) ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่อยู่ในระดับ เกรดA โดยปรกติจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมในหมู่บ้านและสำนักสงฆ์ป่าอาเจียงอย่างคับคั่ง ตอนนี้หมู่บ้านได้รับผลกระทบเหมือนกับสถานที่ท่องท่องเที่ยวในทุกๆที่   ขณะนี้ชาวบ้านหนองบัวทุกคน ต่างมีความตื่นรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำ ซึ่งชาวบ้านสามารถนำความรู้ ไปปฏิบัติ เฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ ที่มีแผนการดำเนินงานผ่านมติที่ประชุมจังหวัด นำโดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยยึดเอาประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้ง

ด้านนายธวัชชัย ศาลางาม ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว หมู่ 14 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์  กล่าวว่า ผู้ใหญ่บ้านทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่ ตามนโยบายของจังหวัด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  มีการประชุม คกก.หมู่บ้าน ตั้งชุดทำงาน และมีชาวบ้านช่วยกันสอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตาช่วยกัน    สำหรับการประกาศผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสื่อสารที่คลาสสิคมาก ในการนำข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน เพราะชาวบ้านบางคน ลุงป้า ย่ายาย อาจจะไม่เข้าถึงอุปกรณ์ทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้การประกาศข่าวด้วยภาษาถิ่นยังเป็นเอกลักษณ์ ที่จะสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยที่บ้านหนองบัว ซึ่งเป็นชาวกูย ชนพื้นเมืองสุรินทร์ หรือ คนเลี้ยงช้าง พูดภาษากูย ก็จะได้เห็นผู้ใหญ่บ้านพูดภาษากูย สำเนียงท้องถิ่น บรรยากาศเป็นกันเอง “หมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากป้องกัน กินร้อน เว้นระยะห่าง ทำความสะอาดที่พัก  อยู่บ้าน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ สำหรับลูกบ้านที่กลับจากต่างจังหวัดต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. และต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดโดยเคร่งครัด”

ภาพ/ข่าว วรรณา ศาลางาม ผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์ รายงาน.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2563)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน