สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีเปิดการรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อผู้ประกันตน(มีคลิป)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วันที่ (15 ตุลาคม 2563) เวลา 09:00 น. ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์รายงานว่า ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดพิธีเปิดการรับบริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อผู้ประกันตน ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์  โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในครั้งนี้

โดยนางวิไล เลิศปีติโกวิท ประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา(ชุดที่ 13)ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มรายการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง ดังนี้ 1. ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2. ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเป็นวัคซีนเชื้อตาย ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ซึ่งกระทวงสรารณสุขแนะนำให้ฉีดในบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อนหากติดเชื้อ การฉีดวัคซีนนี้เป็นไปตามความสมัครใจ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ดูแลตรวจสุขภาพร่างกายก่อนฉีด และให้รอเฝ้าดูอาการแพ้ภายหลังการฉีดเป็นเวลา 30 นาที จึงกลับบ้าน เมื่อกลับบ้านควรมีผู้ดูแลหลังการฉีดวัคซีนต่ออีก 2 วัน

จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 7,290 คน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์จักได้ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ผู้ประกันตนทราบและเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงต่อไป

ทางด้าน นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ตนมีความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อผู้ประกันตนในวันนี้

ตามที่ประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ได้รายงานให้ทราบถึงความเป็นมา และเหตุผลของการดำเนินโครงการการรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อผู้ประกันตนแล้วนั้น ต้องขอขอบคุณที่สำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญ ตระหนักถึงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตน และยกระดับการให้บริการประชาชนให้ดีที่สุด และเป็นที่ยอมรับจากประชาชนทั่วไป.

ภาพ/ข่าว ทีมข่าวสุรินทร์นิวส์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2563)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน