คณะราษฎรไทยแห่งชาติ ยื่น บช.น. ให้พิจารณาออกข้อบังคับรถบรรทุกเข้า กทม.ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คณะราษฎรไทยแห่งชาติ ยื่น บช.น. ให้พิจารณาออกข้อบังคับรถบรรทุกเข้า กทม.ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายพลภาขุน  เศรษฐญาบดี  ตัวแทนผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติ ว่าตนได้ทำหนังสือส่งจดหมายด่วนถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาล คณะราษฎรไทยแห่งชาติ ครช. องค์กรตามรัฐธรรมนูญมาตรา42 ส่วนขับเคลื่อนภาคประชาชน ประชาสังคมในฐานะตัวแทนปวงชนชาวไทยกลุ่มหนึ่ง และ ผู้มีส่วนได้เสียสำคัญต่อการกระทำใดๆ ของรัฐ ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครอง  ได้พบข่าวว่า

“ กทม.ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) จะออกคำสั่งห้ามรถยนต์ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปวิ่งเข้าพื้นที่ กทม.ในช่วงเวลา 06.00– 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 ถึงสิ้นเดือน ก.พ. 64 เพื่อลดมลพิษจากควันรถที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ โดยเข้าใจความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ แต่ข้อมูลที่เก็บในปีที่แล้ว การออกมาตรการดังกล่าว ให้รถ 6 ล้อขึ้นไปวิ่งเฉพาะในช่วงเวลา 21.00-05.00 น.ของอีกวัน ช่วยให้ค่าฝุ่นละอองใน กทม.ลดลงได้ อย่างน้อยร้อยละ 39”

โดยข้าพเจ้าได้โทรสอบถามยัง กทม. และ บก.จร. แล้ว ได้คำแนะนำมาว่าให้ทำหนังสือเสนอเรียน ผบ.ชน.โดยตรง   โดยข้าพเจ้าขอนำเรียนต่อท่านดังนี้

การจะมีคำสั่งทางปกครอง” ห้ามรถยนต์ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปวิ่งเข้าพื้นที่ กทม.ในช่วงเวลา 06.00– 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 ถึงสิ้นเดือน ก.พ. 64”  ดูจะสร้างผลกระทบต่อส่วนเกี่ยวข้องหลายด้าน รถบรรทุกเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มีภาคส่วนธุรกิจหลายด้านที่มีความจำเป็น อาทิ ทางการแพทย์ ทางการพลังงาน (รถบรรทุกแก๊ส น้ำมัน) ทางการก่อสร้าง(รถปูนผสมเสร็จ) ฯลฯ

 โดยอาจจะมีบางกิจการที่ไม่ต้องให้รถฯเข้าในเวลากลางวันได้  การที่จะออกคำสั่งทางปกครองนี้ เป็นกรณีที่ต้องถือปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ  ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อได้ข้อสรุปร่วมกัน  รวมทั้งยังต้องมีกรณีข้อยกเว้นที่จำเป็น  ที่ไม่สร้างภาระต่อประชาชนเกินสมควร

   อาศัยบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 3, 25,41,43 ,53,57,58,63,78 ประกอบมาตรา 51,5 จึงขอนำเรียน ต่อท่านโปรดพิจารณาดำเนินการ

              ข้อ1 เชิญส่วนเกี่ยวข้องหารือร่วมกัน  ทั้งนี้อาจจะเปิดช่องทางออนไลน์ให้ สาธารณะชนเสนอความเห็น

              ข้อ2 มีข้อกำหนดยกเว้นให้กับรถยนต์ที่มีความจำเป็น ที่เห็นชอบร่วมกัน ให้วิ่งได้ ตามกำหนด

โดยหวังว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและส่วนเกี่ยวข้องจะเคารพในสิทธิ์ ของประชาชนและชุมชนในการนี้และถือปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด นายพลภาขุน กล่าวในที่สุด

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ (2563)
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี Surinnews Newspapere บัญชีเลขที่ 982-0-83891-6

เพื่อ “ชมรมผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน

,