ตำรวจทางหลวงยุคใหม่ใช้ปรัชญา”เศรษฐกิจพอเพียง”ในการดำเนินชีวิต(มีคลิป)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ในยุคนี้ที่มีการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา – 19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและด้านอื่นๆอีกมากมายร่วมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน

กองบังคับการตำรวจทางหลวง  ภายใต้การนำของ พล.ต.ต.เอกราช ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการ

สนับสนุนส่งเสริมให้สถานีตำรวจทางหลวงในสังกัด จัดทำโครงการ”เศรษฐกิจพอเพียง” โดยปรับพื้นทีว่างเปล่าภายในบริเวณสถานีตำรวจทางหลวงหรือหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงต่างๆที่มีอยู่ทั่วประเทศ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ด้วยการทำสวนเกษตรพอเพียงแบบผสมผสาน ปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจทางหลวงอีกทางหนึ่ง โดยให้ข้าราชการตำรวจได้ศึกษา เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริงภายในแหล่งเรียนรู้ และสามารถนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ สวนผักพอเพียงสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของข้าราชการตำรวจทางหลวงได้ เพราะทุกครัวเรือนทั้งที่อาศัยอยู่บ้านพักและไม่ได้อยู่บ้านพักตำรวจฯสามารถเก็บพืชผักทางการเกษตรกลับไปปรุงอาหารรับประทานได้ หากมีเหลือหรือมากพอก็นำไปแบ่งปั่นให้กับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพอันดีกับชุมชน

ตำรวจทางหลวงสุรินทร์ โดย พ.ต.ต.ธนพล ยอดกันหา สว.ส.ทล.3 กก.6  ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงในสังกัดใช้พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณรอบ ๆ สถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์ มาทำ เป็นสวนเกษตรแบบพอเพียง แบบผสมผสาน ปลูกพืชผักสวนครัวหลายชนิด เช่น ผักคะน้า  ผักกาด ผักชี มะเขือเทศ พริก มะนาว กล้วยน้ำหว้า และเลี้ยงปลา ในบ่อที่อยู่ด้านหลังสถานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาเข้าเวรและมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจทางหลวงสุรินทร์ได้นำมาประกอบอาหารบริโภค

ในส่วนของการดูแลสวนเกษตรพอเพียง เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสลับกันมาดูแล เจ้าหน้าที่คนไหนว่างเว้นจากการเข้าเวรประจำสถานีก็จะมาช่วยรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยในพื้นที่การเกษตร ด้วยความตั้งใจ ทำให้ทุกคนได้ความรู้ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และนำพืชผักมาประกอบอาหาร ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ทีมข่าวสุรินทร์นิวส์ รายงาน.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ 
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี สมาคมสุรินทร์นิวส์ บัญชีเลขที่ 660-3-87589-6

เพื่อ “สมาคมสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน