จังหวัดสุรินทร์ สั่งปิดบ้านกะทะ ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี 5 วัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 นายอภิวัชร์ ภูหยาดฟ้า ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 อำเภอชุมพลบุรี ได้รับรายงานสถานการณ์หมู่บ้านมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด COVID-19 ได้แก่ บ้านกะทะ ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นชายไทย อายุ 18 ปี มีอาชีพนักดนตรี พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 150 ร่วมกับภรรยาและญาติ 6 คน ต่อมาอำเภอได้ประชุมและลงพื้นที่สอบสวนโรค พบผู้มีความเสี่ยงสูงในครอบครัวและผู้สัมผัสใกล้ชิด รวม 26 คน 

  ต่อมาวันที่ 16 เมษายน 2564 ทีมปฏิบัติการควบคุมและสอบสวนโรคอำเภอชุมพลบุรี ได้เข้าตรวจสอบค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ พบว่ามีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติมในหมู่บ้านอีก 1 คน ได้แก่ ภรรยาของผู้ติดเชื้อรายที่ 1 ในขณะที่ผู้มีความเสี่ยงสูงที่เจ้าหน้าที่นำมาตรวจอีก 38 คน มีผลตรวจจาก Rapid Test เป็นลบ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการให้ความเห็นว่าแม้ผลตรวจ Rapid Test เป็นลบ แต่ต้องรอผลตรวจยืนยัน และจากการสอบสวนโรคในแต่ละรายมีความเสี่ยง และแนวโน้มที่จะมีผลตรวจเป็นบวกหลายคนที่มีการสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 2 และมีผู้มีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นเป็น 142 ราย 

 อำเภอชุมพลบุรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอำเภอชุมพลบุรี มีมติให้เสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ เพื่อมีคำสั่งปิดบ้านกะทะ ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-20 เมษายน 2564 เพื่อรอผลการตรวจ Rapid Test ของกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 2 และกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 142 คน โดยอำเภอชุมพลบุรีได้ประชุมหารือ เหตุผล ความจำเป็น การเยียวยา และผลกระทบร่วมกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว และได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัวสนับสนุนงบประมาณในการสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้มีความเสี่ยงสูงและมีความเสี่ยงต่ำในหมู่บ้านในขณะปิดหมู่บ้าน ให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตำรวจ กวดขัน มิให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมคนจำนวนมาก หรือมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ขอความร่วมมือหรือลดจำนวนวันในการจัดตลาดนัด ตลาดเร่ ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง หากมีความจำเป็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควบคุม กำกับ ให้ผู้ค้าและผู้มาใช้บริการมีการเข้าออกทางเดียว โดยผ่านการคัดกรอง การล้างมือ ให้ทุกแผงของผู้ค้ามีเจลแอลกอฮอล์ และอยู่ห่างกันเพื่อมิให้มีการแออัด

 ทั้งนี้ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ได้ให้ความเห็นชอบปิดบ้านกะทะ ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ พร้อมประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการเยียวยา และผลกระทบแก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว

ภาพ/ข่าว สำลี กิเลน ผู้สื่อข่าวสุรินทร์นิวส์ รายงาน.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ 
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี สมาคมสุรินทร์นิวส์ บัญชีเลขที่ 660-3-87589-6

เพื่อ “สมาคมสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน