สุรินทร์เราไม่ทิ้งกัน หน่วยยงานรัฐและเหล่ากิ่งกาชาดอำเภอชุมพลบุรีพร้อมฝ่ายปกครองมอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้าน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สุรินทร์นิวส์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 64 เวลา 23.00 น. ณ ตำบลไพรขลา ตำบลหนองเรือ ในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี  และทำให้บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์  ยุ้งฉางข้าว ของราษฎรได้รับความเสียหาย  จำนวน  106 ครัวเรือน ดังนี้  ตำบลหนองเรือ 

      -บ้านดงยาง  ม.3 จำนวน   6 ครัวเรือน 

       – บ้านขุนไชยทอง  ม.4  จำนวน  1 ครัวเรือน 

      – บ้านโนพิลา ม.5 จำนวน 15 ครัวเรือน 

       – บ้านโนนตาอุ่น  ม.6  จำนวน 23 ครัวเรือน 

      – บ้านโนนสีดา  ม.9 จำนวน 8 ครัวเรือน 

      2.ตำบลไพรขลา 

       – บ้านไพรขลา ม.1 จำนวน 31 ครัวเรือน 

       – บ้านไพรขลาน้อย ม.4 จำนวน 17 ครัวเรือน 

   วันนี้ 6 พ.ค.64 เวลา 14.00 น. นายอภิวัชร์ ภูหยาดฟ้า รักษาราชการแทนนายอำเภอชุมพลบุรี มอบหมายให้ นายธนวัฒน์ มัดยารัมย์  ปลัดอำเภอ ฝ่ายอำนวยความเป็นดำรงธรรม  นางสาวดวงจันทร์  อรรคบุตร  ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอ  นางนัยนา ณุวงศ์ศรี  รองนายกกิ่งกาชาด  นางสาวขวัญจิตร  ไชย 

ฉลาด  เจ้าหน้าที่ปกครอง พร้อมด้วย ลูกจ้างกิ่งกาชาด  ลูกจ้าง. TST  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ และสมาชิกจิตอาสา  ออกบรรเทาทุกข์เบื้องต้น  เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจกับครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย  

โดยการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ที่ได้รับการสนับสนุนจากกิ่งกาชาดอำเภอชุมพลบุรี  ให้กับครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยครั้งนี้  รวมทั้งสิ้น จำนวน  106 ครัวเรือน   ทั้งนี้ อำเภอได้แจ้งกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อปท.ในพื้นที่ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่  และประสานจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่และกองกำลังทหารช่าง มทบ.25 อำนวยความสะดวกในการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป/ณัฐวริษฐ์ กิเลน /ทีมข่าวสุรินทร์นิวส์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Advertisements
Advertisements
Advertisements

เชิญร่วมบริจาค สนับสนุนสุรินทร์นิวส์ 
เว็บไซต์สุรินทร์นิวส์ โซเซียลมีเดียในเครือข่าย “สุรินทร์นิวส์” เปิดรับเงินสนับสนุนด้วยการให้โอนเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันสุรินทร์

ชื่อบัญชี สมาคมสุรินทร์นิวส์ บัญชีเลขที่ 660-3-87589-6

เพื่อ “สมาคมสุรินทร์นิวส์” นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศล และสร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อชุมชน