หนุ่มร้านป้ายฮึดสู้ พลิกวิกฤติ ให้เป็นโอกาสหันมาจับกลุ่มปลูกผักออร์แกนิกส์ส่งขายรายได้ดี (มีคลิป)

หนุ่มร้านป้ายฮึดสู้ พลิกวิกฤติ ให้เป็นโอกาสหันมาจับกลุ่มปลูกผักออร์แกนิกส์ส่งขายรายได้ดี